År 2010 inträffade en dödsolycka vid en av plankorsningarna i Västra Torup.  

Bilist fast mellan järnvägsbommar

Olycksdrabbad plankorsning på tapeten igen.
Karin Hambring, Richard Mauritsson, Rebecca Sundberg och Caroline Thunved - nöjda scoutarrangörer.

Över 1000 scouter bestämde riktningen

Nyordning röstades fram med mentometrar.
    « »
    Läs våra bilagor