Allt faller på plats på Österlen

Gränslös kärlek. Författare: Sofie Bager-Charleson Förlag: Bokförlaget Mormor, 2009. Författaren och psykoterapeuten, uppväxt i Lund och efter en del resor nu bosatt i England och på Österlen, debuterar med ”Gränslös kärlek” -ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, liksom för övrigt texten i boken. Trots att den är ordrik – adjektivrik – lämnas mycket åt läsaren, både på och mellan raderna, att vända och vrida på. Det är kring Pablo, senare Paul, handlingen utspelas.Han föds och uppfostras på en bordell i Spanien. Sexuellt missbrukad och störd adopteras han av ett barnlöst, olyckligt äkta par som bor i England. Dit kommer en till synes bekymmerslös svensk familj, som under glada tillrop flyttar in i ett drömhus på landet och möts av idel trevlig och öppna grannar…. och så småningom visar det sig att dessa, plus en hel del andra, alla har beröringspunkter med varandra, milt uttryckt. Det är en sårig och smärtsam skildring av gudstro, gudssvek, incest, våld, skam och stor skuld. De flesta inblandade bär på tunga upplevelser: barn hatar föräldrar och vice versa, makar trakasserar varandra och alla kommer till korta. Ingen tror på sig själv, utom möjligen då och då en och annan man. Mest sväljer de inåt när de helst velat skrika och kräka. Några gör det ändå. Författaren vet att medryckande göra personerna levande; de blir våra bekanta/vänner. Desto mer lider vi med dem. Men efter en häftig,orolig och oroande resa genom kropp och psyke faller allt på plats på lugna Österlen.

×