Öresundssamarbete hotat

– De vill inte vara med och betala, och det kan vi inte acceptera, säger Per Eriksson.
Han och Pia Kinhult är bekymrad över det framtida samarbetet i Öresundsregionen, när de två stora danska regionerna, Huvudstadsregionen och Region Själland, inte längre vill medverka. Under 2010 slutade de att ge bidrag.
Öresundssamarbetet, som formellt går under namnet Öresund Sciense Region (ÖSR), är ett nätverk som bildades 2002. Där ingår näringslivet, universiteten och regionerna i Öresundsområdet. För två år sedan prisades samarbetet är man vann EU Star Region-priset
Samarbetet anses ha varit en av de bidragande framgångsfaktorerna bakom att forskningsanläggningen ESS hamnade i Öresund och Lund. Alla medverkande har gett bidrag till ÖSR. Men nu backar alltså de två danska regionerna.
– Det blir väldigt lustigt att regioner som ansvarar för utveckling inte vill vara med och stötta det stora varumärke som ÖSR är. Det som alla ropade efter har vi lyckats med, säger Per Eriksson.
Inom ÖSR har fyra utvecklingsområden, plattformar, bildats som man satsat kraft på att utveckla – livsmedel, miljö, IT och logistik. Dessa plattformar har enligt Per Eriksson växt till viktiga aktörer, med stora nätverk inom industri och forskning.
Vid ett möte i går bestämdes att dessa fyra områden nu ska bli fristående från ÖSR, likt dagens Medicon Valley där forskning och företag skapar nya nätverk.
Samarbetet universiteten emellan, det i Lund och Roskilde universitet, fortsätter däremot. Det är det sistnämnda lärosätets rektor, Ib Poulsen, glad över.
– Samarbetet är nu nere på en lägre nivå där vi fokuserar på kärnverksamheten, utbildningssamarbetet, säger han.
Däremot är han fortfarande oroad över att de danska regionerna inte är med på tåget.
– Det är svårt att etablera nya samarbeten mellan regioner, universitet och näringsliv om inte de med. Det är ett bekymmer att de inte vill vara med. Men vi ska pröva att få med dem igen, säger Ib Poulsen.

Dagens fråga

Har du varit med om en viltolycka?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×