kyrkoväg svämmades över på söndagen. Det var rejält djupt på vissa partier. Foto: Stefan Persson

Byväg på djupt vatten

Nicklas Svensson, som bor precis intill översvämningen, satte själv ut en varningstriangel för att uppmärksamma bilisterna på vattenbildningen.

– Men de kör för fort ändå, säger han, samtidigt som en bilist plöjer genom vattnet och stänker ner en mötande bil rejält.

Snösmältningen började för några dagar sedan, men på söndagen blev det som djupast på den översvämmade vägen.
Endast resterna av en snövall hindrar smältvattnet från att rinna in på Nicklas Svenssons tomt. Han tror ändå att huset ska klara sig, eftersom tomten sluttar ner mot en svacka.

×