Skolan marknadsförs som en grön skola där klätterställningen är ett träd. Foto: Helén Fingalsson

Skolan som hela Visseltofta slåss för

Skolan marknadsför sig aktivt mot elever utanför den lilla byn och det pratas gärna om en grön skola och en elevaktiv pedagogik.
Närheten till naturen är påtaglig och idyllen letar sig bokstavligen in i klassrummen. Det är svårt att tro att den lilla skolan vid kanten av skogen och med utsikt över åkrar och ängar faktiskt får lov att leva i det effektiva 2011.

I de olika grupperna samsas förskolebarn med elever från klass ett upp till klass sex. Det kallas tvärgrupper och fungerar utmärkt enligt rektorerna på skolan.
–Vi försöker hålla en röd tråd genom alla klasserna, förklarar Lars Andreasson som är biträdande rektor. Den vill vi även hålla kvar när eleverna kommer till sjuan, åttan och nian.

Eleverna fortsätter till Parkskolan i Osby i årskurs sju och enligt rektorn Ingrid Ullsten är det ingen nackdel för eleverna att komma från en skola där samtliga årskurser studerat ihop.
–Det har visat sig att de här eleverna har höga betyg, säger hon. Genom att de är åldersblandade får de tidigt ta eget ansvar och de lär också mycket av varandra.

Både lärare och föräldrar pratar om en harmonisk, lugn och trygg stämning. En miljö som lämpar sig väl för barn med särskilda behov.
Men all sorts Bullerbyidyll lever med sparivern i ryggen.
De boende, lärarna, rektorerna och inte minst byns föräldraförening är dock övertygade om att den lilla byskolan måste få finnas kvar.

Ett steg togs när föräldraföreningen tillsammans med hembygdsföreningen och Wisseltofta IF ansökte om Leaderpengar för att jobba för en levande by och skola.
Pengar söktes även från Sture Håkanssons fond och Annie Svenssons stiftelse. Pengarna som uppgick till cirka två miljoner kronor har bland annat satsas på en 80-procentig projektledartjänst.
En person anställdes i höstas men tjänsten är nu åter vakant. Om en ny person ska rekryteras är ännu inte klart.

Hittills har projektet lett till bland annat en egen hemsida och en del marknadsföringsmaterial.
–Vi har även skickat ut en dvd med information till föräldrar samt en inbjudan om att besöka skolan, berättar Anders Karlsson som är ordförande i föräldraföreningen.

Skolan vill framförallt se sig som ett alternativ till den stora skolan. Eleverna vistas mycket i naturen och har fått så kallad Grön Flagg.
Man jobbar även med den så kallade Bifrostpedagogiken som innebär att skolan försöker förena förnuft, känslor, kunskap och fantasi.

Varje dag går skolbussar till och från Osby och för närvarande är det fem elever som ”pendlar”.
Efter marknadsföring och öppet hus på skolan finns inför nästa terminsstart sex intresseanmälningar utifrån.
Ingrid Ullsten anser att Visseltoftaskolan är en tillgång och styrka i Osby kommun. Inte minst när det i skolplanen trycks på entreprenörskap.
–Här får eleverna både testa och utveckla sina idéer och det ligger väl i tiden.

Förhoppningen är också att fler barnfamiljer söker sig till Visseltofta om skolan får vara kvar.
Och som genom ett tecken på den förhoppningen kommer en ståtlig stork flygande. Den tar ett varv över en äng och kastar en förstulen blick ner på den lilla skolan vid skogsbrynet. Kanske är fler barn på väg.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Tycker du att kräftor är gott?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×