Underhåll av järnväg upphör

Bandelen anses inte längre vara tillräckligt säker för att trafik ska kunna bedrivas. Den 5 maj 2010 stängdes därför bandelen. Nu har berörda verksamheter fått yttra sig över nedläggningen.

Kristianstad och Östra Göinge är intresserade av att använda bandelen som gång- och cykelväg eller som bussbana i Superbussprojektet. Efter nedläggning och sanering av bandelen vill de båda kommunerna ta upp en diskussion om eventuellt markförvärv.

×