Dan Jönsson på Maltesholm visar riksdagsmännen Lars Hjälmered och Bengt-Anders Johansson en våtmark man håller på att anlägga. Han fick inte bygga öar i dammen eftersom det ansågs "onaturligt" av länsstyrelsen. Foto: David Gustafsson

”Viltförvaltningen måste betala sig”

De moderata riksdagsmännen Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered, vice ordförande respektive ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet, befinner sig på en resa genom vårt avlånga land för att studera konflikter kring viltvården. På onsdagen stannade de till på Maltesholm.
På slottets ägor jagas dovhjort, vildsvin och änder.
Dan Jönsson arbetar på Maltesholm sedan 2009. Enligt honom missar myndigheterna ofta att jaktfrämjande insatser kan gynna den biologiska mångfalden.
– De ser ofta inte helheten. Om jag bygger en viltåker för rapphöns hjälper den tofsvipan med mat under vintern.
Han tycker att byråkratin ibland sätter käppar i hjulet för ambitioner kring ekologisk och närproducerad mat.
– Om någon vill köpa hjortkött av oss får vi bara sälja djuret med päls.
För att få sälja djuret styckat krävs att de investerar över två miljoner i en så kallad en viltbod.
– Som utbildad viltmästare kan jag stycka hygienmässigt.

Hade Maltesholm inte varit ett företag utan en privatperson, hade de fått sälja styckat vilt.
Bengt-Anders Johansson berättar att en utredning om de svenska rovdjuren björn, järv, varg och lodjur ska vara färdig 2013. Den tar upp så väl naturskyddsaspekter som sociala aspekter.
– De som ska leva med rovdjuren bör få vara med och känna inflytande, säger Dan Jönsson.
– Av rovdjuren är björnen den som orsakar minst konflikter. Där har de berörda tidigt varit med på tåget, säger Lars Hjälmered.
På sin resa har politikerna mött olika åsikter från jägare, miljöintresserade, och anställda på länsstyrelser men ser en gemensam nämnare.
– Synen på naturen som ett ekosystem. Även i Dalarna där de djupast konflikterna finns ser man en väg framåt.

×