Hur ska vildsvinen hanteras? Det är ett hett ämne när moderaterna tar upp viltförvaltningen till debatt. Foto: Helene Nordgren/arkiv

– Vi har fått ett uppdrag av partiledningen att skapa en bättre viltförvaltning, och inte minst breda perspektiven. På sin håll har man väldigt olika uppfattningar. I Mellansverige gäller det till exempel hur vargen ska hanteras, och här nere handlar det mycket om vildsvin. Det är viktigt att lösa upp knutarna, säger Lars Hjälmered.
Tidigare har han mött jägar- och miljöorganisationer på riksplanet, nu åker han och partikollegan Bengt-Anders Johansson ut i landet för att lyssna på lokala företrädare. I går var berörda organisationer inbjudna till ett möte i Malmö. Det samlade både jägarorganisationer, ornitologer och olika naturvårdsorganisationer.
– Det är faktiskt unikt att samla alla relevanta organisationer samtidigt. Man sätter sig ner och går igenom vad som är viktigt, och det visar då att man faktiskt har rätt stor samsyn. Visst finns det konflikter, men sätter man sig ner upplever man ändå att det finns ett kitt som förenar.
Tidigare har de besökt Värmland, Dalarna och Gävleborg, och just nu turnerar de i Skåne och Blekinge.

Vilka djur är det då om engagerar särskilt i Skåne?
– Lite beroende på vilken del av Skåne, men man kan säga fåglar – tranor och gäss. Och så är vildsvin stort, men även kronvilt.
Arbetet ska under hösten utmynna i en rapport och förslag om bättre viltförvaltning.
– En del hamnar i riksdagen, men det kan också vara andra åtgärder som berör naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det kan handla om tillgänglighet och kompetens i viltförvaltningsfrågor och hur man utvecklar viltvårdsdelegationerna i länen. Och kanske är det dags att ta in fler arter under viltvårdsdelegationerna.
Breddat ansvar för de omstridda vildsvinen är ett annat spår.
– OK, vi är inte naiva och tror att vi kan lösa allt, men vi ser också att det finns mycket samsyn, och det är något att bygga på.

×