Arkiv: Scanpix

God man ifrågasätts

Brevet om mötet hittades av den gode mannen på fredagen, dagen efter Norra Skånes artikel om vanvården. Det var dock daterat den 16 april, före artikeln men efter den gode mannens brev om missförhållanden i vården.
Den gode mannen kände inte till att hennes roll skulle diskuteras och är övertygad om att mötet är en reaktion på hennes kritik mot kommunens omsorg.
–Det kommer inte att sägas officiellt, men så tror jag att det är, jag är för obekväm, säger hon.
91-åringen själv vill inte gå på något möte. Även om hon hade velat hade hon inte kunnat eftersom hon både är gravt synskadad och har svårt att gå. Mötet skulle vara redan i dag, tisdag.
Hon har nu svarat på brevet och sagt ifrån att hon inte har för avsikt att byta god man.
–Jag vill inte bli kontaktad fler gånger i denna fråga, skriver hon.

Hennes dotter är upprörd över att överförmyndaren skickar en sådan kallelse utan att kontakta närmast anhöriga. När hon fick veta det frågade hon gode mannen om hon sagt upp sig eller blivit uppsagd, vilket alltså inte varit aktuellt.
–Med andra ord försöker du påverka en gammal människa att byta ut den person som uppfyller sina åtagande och aktivt arbetar för hennes bästa även om det ur kommunens synvinkel är besvärande, skriver dottern i ett eget brev till överförmyndaren.
Hon hänvisar till Norra Skånes artikel om hur 91-åringen tvingades sova i sin avföring.
–Istället för att i lönndom beröva min mor hennes gode man borde du ge gode mannen ditt fulla stöd i hennes strävan att rätta till rådande missförhållanden som hårt drabbar hennes huvudman, skriver dottern.
Överförmyndaren Lars Johnsson, kommunpolitiker för Moderaterna och advokat, vill av sekretesskäl inte kommentera det enskilda ärendet, men hävdar att han inte kände till att hans brev gällde 91-åringen i tidningsartikeln.

–Men det är jättebra om en god man påtalar missförhållanden, att inte göra det skulle kunna vara skäl för entledigande, säger han.
Det är tingsrätten som beslutar om en person ska ha rätt till god man och vem som ska få uppdraget. Men överförmyndaren kan entlediga en god man som inte sköter sig, som exempelvis blir dömd för ett brott eller hamnar på ekonomiskt obestånd. Den hjälpbehövande kan inte hindra ett sådant beslut, men det kan överklagas till tingsrätten.l

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×