Barnekows bygge
i skyddsområdet

Greven och före detta moderatpolitikern Johan Barnekow köpte hästgården i Sjörröd för tre år sedan. Nu är en detaljplan för hans område på gång, samtidigt som Hässleholms Vatten alltså har helt motstridiga planer.
Barnekow skräder inte orden om Hässleholms Vattens planer på att förbjuda all nybyggnation inom 1000 meter från reningsverket och alla befintliga bostäder inom 300 meter.
– Det är obegripligt att de ens går ut med detta. Förstår de inte att de förlöjligar sig själva? Man kan inte lägga en död hand över infarten till Hässleholms stad, till Hässleholms största utvecklingsområde som ska locka nya invånare, säger han.


Hans eget nio hektar stora planområde ligger på gränsen till den 300-metersgräns som Hässleholms Vattens styrelse har satt upp som inre skyddsavstånd till reningsverket.
Ett av de andra husen som befunnit sig innanför – Linus Jepssons – har redan blivit tvångsinlöst och fler kan det bli.

Barnekow fnyser när han får höra om det skyddsområde där inga nybyggen överhuvudtaget skulle tillåtas.
– De kan säga vad de vill på Hässleholms Vatten, det har ingen betydelse.
Vad menar du?
– Jag har inte satsat mer pengar än själva inköpet av mark. Jag står inte och faller med detta. Jag har mitt Sinclairsholm att falla tillbaka på. Jag är inte ett dugg orolig.


Johan Barnekow har dock redan börjat med en hel del förberedelser ute på området, som omgärdas av Garnisonsvägen, Hovdalavägen och Sjövägen. Grävare har schaktat upp jordmassor och vägtrummor placerats ut. En damm håller på att fyllas igen.
Detta trots att detaljplanen alltså inte gått ut på samråd än.
– Det handlar bara om grundläggande saker som jag måste göra nu när det finns tid. Jag ska ha en del av området till åker så att alla boende kan få odla sina egna grönsaker. Då måste jag ställa i ordning god åkermark. På andra sidan var jag tvungen att lägga en trumma och det fanns en grävd damm som jag inte vill ha. Allt tar sin lilla tid, säger Johan Barnekow som även påpekar att det måste finnas något att visa upp för tänkbara intressenter när området ska marknadsföras.
Vad har du fått för information från Hässleholms Vatten?
– Att det jag gör bara är positivt. Inte ett dugg om att bygget skulle vara negativt. Jag har ju under tidens gång haft flera kontakter med dem om ledningar och så vidare.
Vad har de sagt om skyddsavstånden?
– Inte ett dugg. Det har inte alls varit på tapeten, inte alls.
– 1000 meters radie är ett enormt avstånd. Kan man skämma ut en stad på ett enklare sätt än vad Hässleholms Vatten nu gjort? Man undrar ju om styrelsen vet vad vd:n tänkt. Det är löjligt.

Detaljplanen för Sjö Röds gård ska ut på samråd i oktober.
Ungefär samtidigt ska planarbetet för reningsverket dras igång. En ny detaljplan där beräknas vara klar hösten 2014.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×