Foto: Arkiv

Mer tågkaos hotar när satsningar uteblir

Det framgår av den konsekvensanalys som presenterades i går.
– Annars blir det mycket, mycket allvarligare än i dag, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör på Region Skåne.
Rapporten, beställd av Region Skåne och framtagen av företaget Trivector Traffic, pekar på en rad allvarliga följder av de uteblivna infrastruktursatsningarna på järnvägssträckan mellan Lund och Hässleholm.

I Trafikverkets nationella plan för åren 2014 till 2025 finns inga satsningar alls, förutom ett mötesspår i Vätteryd. Konsekvenserna blir förödande, framgår av rapporten.
– Den fördubbling vi vill göra tar man ingen hänsyn till. Kollektivtrafiken blir sämre, med förseningar och inställda tåg, säger Mikael Stamming, som menar att statens satsning på infrastrukturen i Skåne är för liten.
– Ja, sett till den betydelse Södra stambanan har för arbetspendlingen och godstrafiken på ett nationellt plan. Det är allvarligt för den svenska utrikeshandel.
Han medhåll av moderate riksdagsmannen Pontus Lindberg, som även är ordförande i regionala tillväxtnämnden.  
– Vi driver bra kollektivtrafik. Men det är på samma sträcka som godset in och ut ur Sverige transporteras. Det är för många som ska använda Södra stambanan. Det blir en intressekonflikt.

Pontus Lindberg menar att staten har ett stort ansvar, även för arbetspendlingen i Skåne.
– Regiontrafiken är inte onyttig ur ett nationellt perspektiv, säger han.

×