Foto: Arkivbild.

Plan ska ge flexiblare färdtjänst – 2020

– Jag har träffat tjänstemän, politiker och kunder och pratat om vilka bekymmer som finns. Vilka styrkor har vi, vad är vi mindre bra på, säger Jasna Martinsson, projektledare för den strategiska planen för Serviceresor som sköter färdtjänsten i Skåne.

Jasna Martinsson började jobba med projektet i januari. Nu har hon sammanställt materialet i en strategisk plan som ska skickas ut på remiss till Serviceresors kunder, 24 av Skånes 33 kommuner.
– Nu vill vi ha feedback på det här. Visionen är att jobba med hela reseperspektivet. Våra kunder har olika förutsättningar att resa. Det ska man kunna planera efter, och vi ska lösa det på ett bättre sätt än.
Färdtjänst används inte bara av äldre människor med begränsad rörlighet. Kunderna är allt från 90-åringar som vill kunna ringa och beställa färdtjänst till 20-åringar som vill ha mobila IT-lösningar som vilka ungdomar som helst, menar Jasna Martinsson.
Målet är också att göra resandet flexiblare än i dag.
– Man ska kunna kombinera färdtjänst med allmän kollektivtrafik. När man mår bra åker man kollektivt, har man ett skov ska man kunna ta färdtjänst.

Färdtjänsten har under en längre tid fått massiv kritik för sena eller helt uteblivna resor. Resenärer har fått hitta egna lösningar när den beställda bilen inte kommit.
Strategiplanen som Jasna Martinsson tagit fram är inget svar på den kritiken.
– Vi började med den innan kritiken kom. Detta är inte kopplat till Serviceresors bekymmer, utan något vi ville jobba med oavsett det som hänt.

När planen varit ute på remiss och sedan spikats ska en rad handlingsplaner tas fram för att de visioner som Jasna Martinsson målat upp ska kunna bli verklighet.
– Konkret kan det exempelvis vara att ta fram en handlingsplan för hur bilarna ska vara i tid. Hur det ska gå till? Jag har inte svar på den frågan nu. Men jag ska göra allt vad jag kan för att de ska vara det.
Jasna Martinsson har tidigare arbetat som handläggare inom Serviceresor. Så hon känner väl till vilka olika önskemål och behov som finns.
– Jag har träffat många kunder, och känner historien.


×