Anette Ruderstam

På Stöttecenter är
det alltid öppet

hässleholm I december 2009 öppnade Stöttecenter i Hässleholm, idén var att skapa trygghet 24 timmar om dygnet för människor med psykisk ohälsa.
Annika Persson och Fredrik Jarl skriver gärna under på att verksamheten har lyckats.

Vad saknades i Hässleholms kommun utifrån ett omsorgsperspektiv?
Ja, den frågan ställde sig politiker i omsorgsnämnden och tjänstemän i verksamheten, året var 2007 och två år senare startade Stöttecenter.

– Vi var i Köpenhamn och gjorde studiebesök på Stöttecenter där. Det blev vår förebild, även om vi jobbar på ett annat sätt än de, säger Anette Ruderstam, enhetschef på omsorgsförvaltningen.

Idén var att människor med psykisk ohälsa och som bor i egen lägenhet skulle ha någonstans att vända sig 24 timmar om dygnet.
Behovet av hjälp och stöd kan uppkomma vilken tid som helst och det är viktigt att fånga upp människor som mår dåligt så tidigt som möjligt.
Stöttecenter är gratis för den hjälpsökande och enligt Anette Ruderstam finns inte någon liknande verksamhet i Sverige.

– Det är en icke lagstadgad verksamhet och vi har med åren sett att personer från Hässleholms kommun gör färre besök på psykintensiven än i andra kommuner.
En av dem som söker sig till Stöttecenter är Annika Persson, som till vardags jobbar halvtid på Ekeliden i Tyringe.

– Jag började gå hit när det var nystartat och jag har utnyttjat både telefonerna och sviktplatserna. Ångest kommer ju inte bara under kontorstid. Jag sover gärna här om det åskar på natten.
– Grundordet för Stöttecenter är trygghet, jag har fått mycket hjälp här och det är anledningen till att jag ställer upp på det här reportaget, säger Annika och menar att ju fler som får veta att Stöttecenter finns desto fler kan få hjälp.
– Psykisk ohälsa är inget att skämmas för.

Det går alltså att både komma till verksamheten och ringa. Dygnet runt är det någon personal som svarar.
– Det finns de som vill vara anonyma första gången de ringer och det är helt okej. Vi för inga journaler, säger Tefic Agusi, som jobbar som skötare.
Sviktplatserna som Annika pratar om är möjligheten att övernatta en eller två nätter när hälsan sviktar.
– Det är en trygghet för många att veta att de kan sova över, säger Tefic, som berättar att mycket av jobbet ändå handlar om att prata i telefon.
– Många ringer för att de känner sig ensamma, vi lyssnar och försöker ta reda på vad personen behöver hjälp med.

Förutom att vara en lyssnare i stunden, kan personalen på Stöttecenter hjälpa människor vidare, till exempel med att ta kontakt med handläggare, kyrka, sjukvård och frivilligorganisationer.
Fredrik Jarl är en annan person som använder sig av Stöttecenter när han behöver det.

– Jag kommer hit för att prata, inte bara för att vara. Jag har också använt sviktplatserna och för mig är Stöttecenter som ett komplement till CM.
– Jag kan gå hit när jag känner mig ensam och till exempel inte har pratat med någon på hela helgen.

CM är en förkortning av Cage management, ett arbetssätt på omsorgsförvaltningen som utgår från den hjälpsökande personens behov.
I hans eller hennes nätverk ingår personal från olika instanser samt exempelvis anhöriga och alla samverkar, något både Fredrik och Annika upplever som väldigt bra.

I höstas fick Fredrik möjlighet att gå en utbildning i CM och det är han glad och stolt över. En kunskap han har nytta av på olika sätt.
Han jobbar inom daglig verksamhet, men är också ute och föreläser om psykisk ohälsa.
Fredrik har en bipolär sjukdom och vill öka förståelsen för den.
– Dessutom driver jag en blogg på Facebook där jag skriver om hur det är att leva med en sådan sjukdom, berättar han och den som vill läsa går in via Facebook och söker på namnet Jag är Bipolär.

Det pratas ibland om att psykisk ohälsa ökar, men Fredrik tror inte att det är riktigt hela sanningen.
– Nej, folk mådde dåligt förr också, skillnaden är att vi syns mer i dag.
– Det är mer tillåtet att säga att man mår dåligt psykiskt.

Anette Ruderstam berättar att Stöttecenter tar emot mellan 600 och 800 samtal i månaden, vilket visar att behovet av stöd i vardagen är stort.
– När vi började med verksamheten var det många som hade blivit vräkta från sin lägenhet, men det har ändrats tack vare att vi fångar upp människor i tid. Det minskar det mänskliga lidandet.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×