Assanges förslösade möjligheter

Opinion

Några av de sexbrott som Julian Assange har anklagats för preskriberas snart och mycket talar för att förundersökningarna kommer att behöva läggas ner eftersom han inte har deltagit i några förhör. Det är såklart tråkigt för de kvinnor som anmält honom att de aldrig kommer att få höra hans version eller något riktigt avslut.
Men det är också djupt beklagligt för Assange, som inte bara representerade sig själv utan från början stod för något som kunde har varit ett fantastiskt verktyg mot korruption. Att läcka uppgifter om att soldater tar civila liv i onödan eller inte verkar se civila som människor är viktig information som skulle kunnat ha påverkat internationell politik. Om wikileaks-besten hade kunnat tämjas såpass att man kunde skilja på att avslöja korruption och att bråka med Makterna för att mata Assanges ego hade det kunnat göra skillnad. Istället har Assange utgjort en alltmer märklig och nästan löjlig figur i sin hårdnackade övertygelse om att inga regler gäller honom. Agerandet har gjort att till exempel Edward Snowdens intentioner med en gång ifrågasattes. Det har blivit nästan omöjligt att se visselblåsande som osjälvisk demokrati- och etikomsorg. Om anklagelserna mot Assange preskriberas kan han kanske röra sig fritt igen. Men kostnaden för resten av världens visselblåsare har blivit hög. En gräsrotsrörelse blev en konspirationsteori.

×