Sjukvården ställs inför stora utmaningar med flyktingströmmen. Arkivbild.

Flyktingströmmen pressar vården hårt

skåne Flyktingströmmen till Sverige gör att alltfler kommuner och myndigheter varnar för att situationen blivit ohållbar. Om ett halvår väntas vågen slå mot sjukvården i Skåne med full kraft.

– Det kommer att krascha för många som då har landat, fått asyl och vet sin framtid. Vi kommer att få se enorma belastningar på vården. Redan i dag har vi svårt att klara all behov, säger Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Många av de tusentals ensamkommande barnen har varit med om mycket svåra uppleveler på sin väg till Sverige och är traumatiserade.
– Man kan räkna med att upp till en tredjedel av de här barnen behöver bearbeta sina krigstrauma, fortsätter Gilbert Tribo.
Psykiatrin som helhet, och i synnerhet barn- och ungdomspsykiatrin kan räkna med köer av patienter, som behöver bearbeta sina trauma.
– Många av de nyanlända har även den pålagan att de måste skicka pengar till sina anhöriga. En dubbel belastning för många unga, säger Gilbert Tribo.

I våras fick alliansen med stöd av Sverigedemokraterna igenom en skrivning i hälso- och sjukvårdsnämnden att regionen ska uppvakta regeringen för att få hjälp och stöd att klara trycket på vården, som flyktingströmmen medför. Sedan dess har antalet flyktingar flerfaldigats.
De flesta flyktingarna anländer till Skåne. Malmö och Trelleborg får ta ett stort ansvar och behöver mer hjälp från staten och avlastning i andra kommuner.

Anna Lena Hogerud (S) är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vad har hänt? Har regeringen uppvaktats?
‑ Vi för dialoger med regeringskansliet, där bland annat frågan om finansiering diskuteras. I december kommer vi att få besök av sjukvårdsministern och då kommer det här att vara en punkt på dagordningen. Staten har ansvaret för migrationspolitiken och vi ser att vi är i behov av ett större statligt åtagande i frågan. Vi lyfte på förra mötet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) sjukvårdsdelegation att vi vill ha en analys av de ekonomiska konsekvenserna och möjligheterna för oss att klara vårt uppdrag. Analysen ska presenteras för oss inom kort.

– Hur ser beredskapen ut i sjukvården? Klarar den redan hårt ansträngda vården att möta ett ökat tryck?
‑Personalen gör ett fantastiskt jobb med detta varje dag. Vi ser att fler söker sig till våra verksamheter vilket givetvis innebär ett ökat tryck och tar mer resurser i anspråk. Vi har kontinuerliga uppdateringar om läget och något vi arbetar med just nu är att upprätta en mobil verksamhet för akuta sjukvårdsinsatser på Malmö Central för att stödja den frivilliginsats som främst Röda Korset står för.

Den mobila enheten utgörs av 1,5 sjukskötersketjänst.
– Det är en bra temporär satsning med nödvändig sjukvård på plats. Vi kan återsöka pengarna från staten. När det gäller vårt krav att prata med regeringen om hjälp förstår jag inte varför styret väljer att prata med SKL? Det enda rätta är att vända sig till regeringen direkt och få ett svar från dem, säger Gilbert Tribo.

Dagens fråga

Är du allergisk mot pollen?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×