Tryckfrihetsexpert kritiserar kommunen

Hässleholm Justitiekanslern (JK) avslutar ärendet om de förstörda mejlen och riktar kritik mot Hässleholms kommun.

JK understryker också att kommunen borde ha sparat säkerhetskopior tills frågan om utlämnandet till Berit Önell avgjorts.

Det var mejl mellan kommunalråden Pär Palmgren (M) och Lars-Göran Wiberg (C) samt Norra Skånes ledning som journalisten Berit Önell begärde ut. Trots att hon särskilt krävde ett skriftligt besked dröjde kommunen i mer än en månad med att avslå begäran. I stället förstördes mejlen och har inte gått att återskapa.

Nu fastslår JK, med hänvisning till den fria demokratiska debatten, att kommunen gjorde fel och borde ha lämnat ett skriftligt svar i anslutning till Önells begäran. JK är också kritisk till hur kommunen hanterade mejlen och påtalar att det rimliga vore att återskapa dem från säkerhetskopiorna eller spara kopiorna tills högsta instans avdömt saken – speciellt då mycket tyder på att kopiorna var intakta då kommunen meddelade Berit Önell sitt avslag. Avslutningsvis skriver JK att kritiken och uttalandet också innebär att myndigheten avslutar ärendet.

Kommunjurist Magnus Gjerstad säger att han har noterat JK:s bedömning. Samtidigt tycker han att kommunen efterlevde regelverket som gällde vid den aktuella tidpunkten.
– Tidigare var inte säkerhetskopior att jämställa med allmänna handlingar som måste lämnas ut, nu är de det enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Jag tycker att vi följde gällande rätt.
Men journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser inte att förklaringen håller.
– Jag tycker att det låter som om man blandar ihop begreppen för att förvilla.
Framförallt menar han att det är fel att förstöra dokumentation som är föremål för prövning.
– Man kan inte föregripa ett rättsligt förfarande och ta sig för att utplåna handlingar som har en avgörande betydelse. Det borde sitta i varje tjänstemans ryggmärg, allt annat strider mot god förvaltningssed.
Enligt John Palmqvist, tillförordnad IT-chef på Hässleholms kommun, är alla möjligheter att återskapa mejlen uttömda. Det sker ingen automatisk gallring av information, men backuperna sparas bara under en viss tid och skrivs sedan successivt över med ny information.
– Vid det tillfället sparades uppgifter i 30 dagar, efter det skrevs de över och då går de inte att återskapa.

Kommunen har även tagit hjälp av en extern konsult i försöken att få fram de borttagna mejlen.
– Men det gick inte att nå längre, säger John Palmqvist.
Åke Ljungqvist är Sverigechef för Ibas Laboratories, ett företag som är specialiserat på att återskapa information i datorer och mobiltelefoner. Han konstaterar att frågan är komplex och berör allt från vilken typ av datorer som används till mjukvara och inställningar.
– Det händer att vi har kontakt med myndigheter som raderat offentliga handlingar och säger att allt är försvunnet. I branschen ler man lite åt sådant, grundregeln är att ingenting är helt borta.

Mejl går att radera från enskilda datorer, men de finns lagrade på servern. Raderas de därifrån sparas de via en backup och om de raderas från backupen går de vanligtvis att återskapa. Problemet är om utrymmet tagits i anspråk för annan information och de efterfrågade mejlen har skrivits över.
– Jag kan ju bara uttala mig generellt och är inte insatt i vilka system som Hässleholm använder, men jag kan inte se skälet till att en kommun skulle skriva över säkerhetskopior och förstöra dem. Men har det skett så stämmer det att den gamla informationen inte går att få fram, säger Åke Ljungqvist.

×