182 miljoner i stöd för flyktingar i vården

Skåne Region Skåne föreslås få 182 miljoner av regeringen som stöd för att hantera flyktingsituationen.

Det tillfälliga anslaget på knappt 1,5 miljarder kronor finns i ändringsbudgeten, som ska täcka landstingens ökade kostnader. Region Skåne får mindre i extrapengar per invånare jämfört med de flesta landstingen. Men nominellt hamnar Skåne på andra plats.
– Det är bra att regeringen sätter av pengar även till landstingen. Behovet accelererar. I nuläget hanterar vi åtgärderna inom ramen för regionens budget. Vi ser att vi kommer att få ökade kostnader för hälsokontroller, tolkstöd, vilket är viktigt ut ett patientsäkerhetsperspektiv, samt tandvård och somatiska sjukdomar säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec.

De flyktingar som anländer behöver i första hand första linjens sjukvård i primärvården. Många är undernärda, har skador och sjukdomar. Många. särskilt barn behöver psykiatrisk hjälp efter hemska upplevelser.
Näst våg kommer när anhöriga till de som har fått asyl kommer.
– Vi ser att många anhöriga är i sämre skick än de som kommit först, kommenterar Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Pengarna kommer till viss del att användas till fler anställda i vården och fler vårdcentraler där de som fått asyl väljer att lista sig.
Hon tror inte att tillgängligheten till vården kommer att påverkas nämnvärt, mer än inom vissa områden.
Regionfullmäktige har anslagit 468 miljoner till ökad tillgänglighet i vården nästa år.
– De som kommer är inte i första hand i behov av högspecialiserad vård, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.
Oron är främst för att regeringens pengar är av engångstillägg. Därför binder inte regionen upp kostnaderna över tiden.
Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) tycker det är bra att regeringen tar ansvar för situationen.
– Preliminärt bedömer jag det som att Skåne har fått ett ganska bra tilltaget belopp.

×