Terrorhotet aktiverar Region Skåne

Skåne Säkerhetspolisens höjning av hotnivån från en trea till en fyra har aktiverat Region Skånes krisorganisation.

– På fredag samlas samtliga i beredskap för att gå igenom läget. Det pågår en samverkan i länet mellan Region Skåne, polisen, länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi har planer för hur vi ska agera vid stora händelser, till exempel vid en terrorattack, säger Rolf Ohrlander, säkerhetsansvarig för hela Region Skåne.

Tusentals personer passerar dagligen genom länets många sjukhus och vårdinrättningar. Dessa är allmänna platser och presumtiva arenor för personer med andra avsikter än att söka vård.
Rolf Ohrlander betonar att det i nuläget inte finns några hot riktade mot Region Skånes verksamheter.
– Vi har inte satt in någon extra bevakning. Det är polisen som har den uppgiften. Som organisation är vi inte särskilt utsatta, men riktas ett hot så stärks bevakningen.
Det finns katastrofmedicinska planer på alla förvaltningar och en säkerhetsansvarig på alla lokala enheter.
Dygnet runt finns en tjänsteman i beredskap (TIB) som ingår en krisorganisation med tre personer. En regionläkare, en kommunikatör och en tjänsteman som går i stab vid akuta händelser.
Vid en stor olycka, eller händelse där många människor skadas har region läkaren, eller Rolf Ohrlander, som ofta är i beredskap, rätt att fördela om sjukvårdens resurser och vårdplatser.

×