Domstol säger nej till granskog

BROBY En markägare i kommunen stoppas av domstol från att plantera gran på sin mark. Han ska dessutom lämna korridorer oplanterade.

Beslutet fattades av Länsstyrelsen efter att ägaren anmält att han ville plantera skog på tidigare betesmark.
På länsstyrelsens miljöavdelning menade handläggaren att det måste planteras lövträd, i första hand ädellöv, på området eftersom en granplantering skulle medföra att två angränsande löv- och blandskogsområden, varav det ena är en extra skyddsvärd så kallad nyckelbiotop, skulle isoleras från varandra. Därigenom skulle inte arter som tidigare haft möjlighet att spridas från det ena området till det andra kunna göra det längre. Granskogen skulle bli en barriär.

Dessutom, menade länsstyrelsen, krävs försiktighetsmått i form av oplanterade skyddszoner med minst fem meter i bredd på båda sidor om stenmurar, rösen, åkerholmar och öppna diken.
Markägaren gick till mark- och miljödomstolen för att få rätt att plantera den skog han ville och i den omfattning han ville. Men nu slår domstolen fast att länsstyrelsens bedömning är korrekt.
Bara lövskog tillåts, med andra ord.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×