Inge Eriksson, universitetsadjunkt på Malmö högskola, Mattis Kristoffersson EU-samordnar i Hässleholm och Derek Hutcheson, docent i statsvetenskap på Malmö högskola, ser fram emot att kunna erbjuda en attraktiv sommarkurs i samband med Europaforum. foto: eva Ericsson

Kursen stärker kunskapsprofilen

Hässleholm Inte bara seminarier och debatter, nu blir Europaforum även en utbildningsplats.
Vilket är ett unikt tillfälle för kursdeltagarna att kombinera teori och praktik.

Malmö Högskolas pilotprojekt som genomfördes vid förra årets Europaforum har i år utökats till att bli en kurs som ger 7,5 högskolepoäng, poäng som kan inkluderas i en framtida examen.
– Vi är oerhört glada att få hit Malmö högskola, att de kommer hit till Hässleholm och stärker upp Europaforums kunskapsprofil med en akademisk dimension, säger Mattis Kristofersson, EU-samordnare.
– Även om vi vanligtvis har ett väldigt starkt startfält vad det gäller föreläsare, så är den här kombinationen mycket positivt för Hässleholm och Europaforum.

Malmö högskola har haft ett gott samarbete med Europaforum sedan lång tid tillbaka.
– Vi har gjort lite olika saker tillsammans, men kom fram att vi behövde utveckla samarbetet. Det vi kom fram till för två år sedan var att utveckla en sommarkurs som är kopplad till Europaforum, säger Inge Eriksson, universitetsadjunkt i Europastudier.
I fjol genomfördes en fempoängskurs med en liten grupp studenter. Kursen uppskattades av studenterna, men de tyckte att den var lite för kort.

Årets kurs har därför utvecklats och omfattar nu 7,5 högskolepoäng. Temat för kursen är, Europeiskt samarbete och den nordiska dimensionen – historiska, nutida och framtida utmaningar.
– Vi tycker att det är viktigt att ha med den nordiska dimensionen, något som ofta blir förbisett när man diskuterar nationella frågor men även Europeiska, säger Inge Eriksson.
– Mycket av det som diskuteras i det europeiska samarbetet, har vi redan inom Norden, något som ofta glöms bort.
Malmö högskola har som mål att genom nära samverkan bidra till kunskapsutvecklingen.

Kursen består av två delar först tre veckors självstudier för att bland annat få grundkunskaper. När studenterna väl är på plats i Hässleholm blir det en intensiv period med föreläsningar och seminarier.
Kursen är öppen för alla som uppfyller antagningskraven och det är internationellt intag. I går startade ansökningstiden och den pågår fram till och med den 15 mars.
– Vi vill att det blir en bra fördelning av kursdeltagare – internationella, de som läser på Högskolan i Malmö och hässleholmare, säger Derek Hutcheson, docent i statsvetenskap på Malmö högskola.

Det blir ett aktivt deltagande för kursdeltagarna med observationer och intervjuer. De ska bland annat intervjua någon deltagare som är offentlig företrädare, någon som representerar en organisation och en samhällsmedborgare.
Det positiva är att få praktisera sina kunskaper direkt i verkligheten. Det är även ett ypperligt tillfälle för den som vill öka på sina kunskaper om europisket och nordiskt samarbete inom olika områden.

Dagens fråga

Kommer du att kolla på Allsång på Skansen i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×