Musikpaviljongen inspirerade till och med till en somrig bakelse med blåbär och grädde. FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV
Musikpaviljongen inspirerade till och med till en bakelse med blåbär och grädde. FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV
Del av protestlista som lämnats över till kommunen. Över 3 400 har hittills protesterat.
Jacob Karlsson ser fram emot att snart kunna börja bygga sitt nya hus på T4. – Att politikerna började vackla i frågan var chockerande, säger han till Norra Skåne. FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV
Paviljongen i centrum och navet för den lokala debatten i Hässleholm. Flyktingkris och kritiserade affärer får inte känslorna att svalla lika mycket. FOTO: TORBJÖRN WESTER

Paviljongen hetare än alla kriser och affärer

HÄSSLEHOLM Från ingenstans seglade den slumrande musikpaviljongen på T4 upp till att bli att bli den hetaste frågan i Hässleholm.

Tidslinje Musikpaviljongen

1907 T4 Skånska Trängregementet slår sig ner i Hässleholm. T4 Musikkår bildas samtidigt.
1915 (cirka) står Musikpaviljongen färdig på nuvarande plats.
1957 Femte april speglar musikkåren för sista gången, dock inte i musikpaviljongen utan på Stortorget i Hässleholm.
2009 I oktober antar politikerna planen som säger att paviljongen ska flyttas. SD och V är emot.
2015 I juni beslutar politikerna att sälja marken där paviljongen ligger.
2015 i juli tar protesterna fart mot att paviljongen ska flyttas.
2015 16 augusti spelar ”Low budget big band” i paviljongen.
2015 20 september sjunger Bjärnums manskör i paviljongen.
2015 i december säger länsstyrelsen nej till att förklara byggnaden som byggnadsminne.
2016 I januari beslutar fullmäktige om återremiss på en motion som i praktiken vill stoppa flytten.
2016 24 februari. Helena Karlsson lämnar in ytterligare 311 namn till kommunen. Totalt 3 425 har lämnats in.
2016 29 februari. Fullmäktige ska ta ställning till SD motionen om att rädda kvar paviljongen på nuvarande plats.

Intresset för denna lilla byggnad från en svunnen tid har hållit i sig trots en höst-och vinter av flyktingkaos, besparingar inom omsorgen och diskussioner om att lägga ner skolor.
I kväll ska fullmäktige för andra gången, passande nog i T4-matsalen, ta ställning till en motion från SD som vill ändra detaljplanen för att skydda Officersparken och paviljongen.

De politiska partierna är splittrade och frågan får Norra Skånes insändarsida att vibrera. En protestlista mot flytten har hittills samlat 3 425 namn som lämnats in till kommunhuset och politikerna.
Budskapet från den kritiska opinionen kan inte sägas tydligare; flytta inte paviljongen, bygg någon annanstans.

Läs även: Paviljongen synad

Hur kunde det blir så här?
Vi tar det från början. Redan i december 2007 hanterades en ny detaljplan för T4 och det framkom att paviljongen skulle flytta för att göra det möjligt att bygga nya bostäder.
Kritiska röster hördes under samrådsprocessen men frågan avgjordes den 27 oktober 2009 i fullmäktige utan krusiduller.
Planen antogs, endast SD och V var emot.
Sen sänkte sig lugnet. Inget hände.
Förrän i början av juni 2015 då tekniska nämndens arbetsutskott sade ja till att sälja 1 000 kvadratmeter tomt till bostadsföretagaren Jacob Karlsson för att han skulle få bygga ett femvåningshus på platsen.

Läs mer: Politiker lovar bevara T4:s musikpaviljong

När planerna såg ut att bli verklighet vaknade opinionen. Protester och opinionsbildning har pågått sedan i somras.
Bland annat arrangerades flera konserter i paviljongen som stått tyst och smått förfallande i åratal.
Till och med Bjärnums manskör var där och sjöng söndagen den 20 december.

En kvinna och en trio karlar står i centrum för paviljongkampen.
Helena Karlsson på Kafé Verum, som står bakom namninsamlingen, samt Leif Henningsson, Evert Storm och Peter Alf som arrangerar konserter, skriver insändare och till och med såg till att få till en ansökan om att bevara musikpaviljongen som byggnadsminne.

Läs också: Hundratals stöttade paviljongen
Men länsstyrelsen sade nej och angav som huvudskäl att fastighetsägaren, kommunen, inte är intresserad av att bevara paviljongen som minne.
Kommunens hantering av frågan är anmäld till justitieombudsmannen JO.
Och oavsett vad som händer i kväll med motionen, så lär det inte vara slutpunkten för paviljongstriden.

– Nej, vi går vidare på alla möjlig sätt, förklarar Leif Henningsson och Evert Storm beslutsamt för Norra Skåne.
Rent byråkratiskt och praktiskt återstår också att begära bygglov för att ställa paviljongen på ny plats och samtidigt göra själva flytten.

Går det alls att göra, eller handlar det i själva verket om en rivning och en återuppbyggnad?
Frågor som ännu väntar på svar.
Det politiska läget?
Splittrat. SD och FV är enigt och helt för att stoppa flytten.
Inom L och M finns röster både för och emot.
De styrande rödgröna och KD är för att planen genomförs.
Så såg det åtminstone ut vid senaste fullmäktigemötet i januari, vilket innebär majoritet för att flytta.

De styrande (S, MP,V, C) kämpar med näbbar och klor med samma argument: Det måste gå att lita på ett beslut fattat av Hässleholms kommun.
Detaljplanen ska gälla och paviljongen bort från platsen. Punkt, slut.
Jacob Karlsson har påpekat att han komma att kräva skadestånd på 8,4 miljoner kronor om bygget inte blir av.
Något som direkt avfärdas som absurt av en del politiker, eftersom Karlsson inte äger marken.
Bland andra av Douglas Roth (M) som varit med och fattat beslut om paviljongflytten men som ändrat sig.
– Det är kommunen som äger marken och som i så fall skulle lida skada, om bygget inte blir av, resonerade han i Norra Skåne.
Motståndarsidan menar också att det finns många andra platser i stan att bygga på, att det gått prestige i frågan och att politikerna helt ignorerar folkviljan.
Så där håller det på.
Debatten böljar, än hit och än dit.
Men musikpaviljongen står alltjämt kvar, där den ruvat i hundra år.

Tidslinje Musikpaviljongen

1907 T4 Skånska Trängregementet slår sig ner i Hässleholm. T4 Musikkår bildas samtidigt.
1915 (cirka) står Musikpaviljongen färdig på nuvarande plats.
1957 Femte april speglar musikkåren för sista gången, dock inte i musikpaviljongen utan på Stortorget i Hässleholm.
2009 I oktober antar politikerna planen som säger att paviljongen ska flyttas. SD och V är emot.
2015 I juni beslutar politikerna att sälja marken där paviljongen ligger.
2015 i juli tar protesterna fart mot att paviljongen ska flyttas.
2015 16 augusti spelar ”Low budget big band” i paviljongen.
2015 20 september sjunger Bjärnums manskör i paviljongen.
2015 i december säger länsstyrelsen nej till att förklara byggnaden som byggnadsminne.
2016 I januari beslutar fullmäktige om återremiss på en motion som i praktiken vill stoppa flytten.
2016 24 februari. Helena Karlsson lämnar in ytterligare 311 namn till kommunen. Totalt 3 425 har lämnats in.
2016 29 februari. Fullmäktige ska ta ställning till SD motionen om att rädda kvar paviljongen på nuvarande plats.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×