Fem miljoner till 27 nya naturvårdsprojekt

Skåne Länsstyrelsen Skåne har beslutat dela ut 5,4 miljoner kronor till 27 nya projekt inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Kommunerna förbinder sig att investera lika mycket själva i projekten. Totalt handlar det alltså om nästan 11 miljoner kronor som satsas på lokal naturvård.

I Norra Skånes spridningsområde är det tre satsningar som får pengar:

Hässleholm: Slottets läderlappar” – fladdermusinventering, utställning och pedagogik vid Hovdala slott”
Kristianstad: Landskapsekologiska samband i Kristianstads kommun
Kristianstad: Lokala ansvarsarter- åtgärder

Målet med LONA är att stimulera till ett ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att inspirera fler kommuner att arbeta med naturvård.

Dagens fråga

Tänker du på vad du slänger i toaletten?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×