Foto: Robert Rolf
Foto: Robert Rolf

Lastbil välte – fryst kyckling på vägen

En lastbil lastad med fryst kykling körde vid elvatiden på måndagen ner i ett dike och välte på väg 23 i höjd med Röingekorset.

Föraren uppges vara oskadd, men olyckan orsakade störningar i trafiken.

Vägen är avspärrad från Gulastorp till Trafikplats Röinge båda riktningarna under räddningsarbetet som beräknas pågå till klockan 14.

Last, i form av frusen mat, totalt 30 ton kyckling, fanns i släpet.
 

 

×