Kalle och Ingrid Rämmal fick rätt i kampen mot Bertil Lindahls nostalgistiftelse. Nu är de beredda att överklaga igen mot planerna på ett garage. arkivbild

Grannar fick rätt mot nostalgistiftelse

höör Grannarna fick rätt mot Bertil Lindahls nostalgistiftelse som ville bygga verkstad och garage mitt bland villor och natur i Stanstorp. Stiftelsen vill nu bygga ett mindre garage men har återigen fått grannarna mot sig.
– De kan bygga ett garage som är proportionerligt mindre, säger Kalle Rämmal som bor i Stanstorp.

Miljö- och byggnadsnämnden skulle under onsdagseftermiddagen ta upp ärendet med Bertil Lindahls nostalgistiftelses bygglovsansökan om ett garage på Karl Johans väg i Stanstorp.

Det var 2014 som nostalgistiftelsen fick bygglov av en oenig miljö- och byggnadsnämnd till att bygga verkstad och garage på 292 respektive 362 kvadratmeter.

Enligt stiftelsen skulle lokalerna mestadels användas till att lagra fordon och reservdelar som de på annan plats i kommunen hoppas kunna visa i en utställning. Det skulle också ske sporadisk renoveringsverksamhet i byggnaderna.
Ett antal grannar överklagade. Först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen som kom med sin dom tidigare i år.

Precis som tidigare instanser ansåg domstolen att de planerade byggnaderna inte kunde kallas komplementsbyggnader på grund av sin storlek.
Mark- och miljödomstolen avslog stiftelsens bygglovsansökan med hänvisning till de skäl som grannarna uppgivit. Verkstäderna skulle ligga inom ett område som består av bostäder och dessutom angränsa till områden som är avsedda för bostadsbebyggelse. Till sist anser domstolen att verkstäderna strider mot landskapsbilden och kulturvärdena på platsen.
– Det blev snittar och champagne när vi fick beskedet. Eftersom vi haft en jurist inkopplad har det kostat för oss. Men det har varit behövligt, säger grannen Kalle Rämmal.

Konflikten mellan grannarna ser inte ut att vara över. Nu har Bertil Lindahls nostalgistiftelse lämnat in ett bygglov om ett 96 kvadratmeter stort garage som i går väntades gå igenom i miljö- och byggnadsnämnden.
Garaget i plåt ska enligt ritningen bli 4,5 meter högt och ha plats för två till tre bilar plus teknikrum och toalett.
– Går det igenom får vi fundera på hur vi ska göra. Vi är oroliga att det i praktiken blir en verkstad. Byggs garaget ökar risken för tillbyggnader. Stiftelsen kan sälja tomten och frågan är vad som händer då, säger Kalle Rämmal.

×