Förskola måste utreda sitt vatten

Norra Rörum Utred de förhöjda värdena av mikrosvamp, pH och aluminium i dricksvattnet. Annars väntar vite på maximalt 15 000 kronor. Det är miljö- och byggnadsnämndens besked till Möllans förskola i Norra Rörum. Förskolechefen Christina Åsgot är oförstående till kravet.
– Jag har haft samma typ av vatten här sen vi öppnade förskolan 2009, säger hon.

Möllans förskola i Norra Rörum med cirka 30 barn i sin förskole- och fritidsverksamhet får sitt vatten från en enskild brunn inne på sin tomt. Med egen brunn säger reglerna att provtagning av dricksvattnet måste ske en gång per halvår.

Den senaste provtagningen som förskolans ägare Christina Åsgot tog initiativ till gjordes den 27 mars 2014. Den visade att dricksvattnet var tjänligt men med anmärkning på bland annat lågt pH-värde och förekomst av mikrosvampar.

Efter detta har Höörs kommuns miljö- och byggmyndighet bett att få in nya dricksvattenprov.
– Vi har också bett att förskolan ska utreda de förhöjda värdena. Förskolechefen har meddelat oss att hon ska inkomma med fler prover. Något som inte skett, säger Sara Sandberg, miljöinspektör inom Höörs kommun.

– Barn är en känslig konsumentgrupp. Vi väntar därför på provtagning eller en förklaring på varför de har förhöjda värden, fortsätter Sara Sandberg som menar att riskerna är främst tekniska och inte miljömässiga.
Exempelvis har inga farliga bakterier hittats i vattnet.

Häromdagen beslutade miljö och byggnadsnämnden att förelägga om vite på maximalt 15 000 kronor om ingen av de två åtgärderna sker inom en månad.
– Jag ser allvarligt på det här. Sen är det inte säkert att de förhöjda halterna är något farligt, säger nämndordförande Kenneth Kallin (MP).
När Skånskan når Christina Åsgot blir hon förvånad över hotet om vite.
– Det var en nyhet för mig. Självklart ska jag lämna in ett vattenprov. Det är inga problem, säger hon.

Att hon inte lämnat dricksvattenprov på över två år beror på tidsbrist, enligt Christina Åsgot.
– Jag har haft mycket annat. Delvis har jag varit uppe i Stockholm och utbildat i Möllanpedagogiken. Under sommaren drabbades förskolan dessutom av ett stort elfel, säger Christina Åsgot.

Hon förstår inte nämndens krav på en utredning av de förhöjda halterna.
– Vattnet i min brunn har varit tjänligt med anmärkning hela tiden sen jag öppnade förskolan. Det är inget konstigt, säger Christina Åsgot.

Vad beror det på?
– I en gammal brunn har man ofta de här värdena. Det är inte så mycket att göra åt det hela. Men är vattnet tjänligt så är det tjänligt, säger Christina Åsgot.
Sara Sandberg menar att de flesta anmärkningar går att åtgärda.
– Det finns olika filter som är lämpliga. Vi vill få in en utredning så att det inte går så långt att vattnet blir otjänligt, säger hon.

×