Den reviderade klimatväxlingsmodellen skulle förstärka incitamenten för mindre flyg- och bilåkande. TT/Arkiv

Flygskatt skapar oro

skåne En flygskatt på mellan 80 och 430 kronor ska införas 2018. Det föreslår en statlig utredning. Flyget ska också bära sina kostnader, menar regeringen. Skatten blir ett hot mot de skånska flygplatserna. I synnerhet Kristianstad airport, som är kommunägd, menar kritikerna.

Flygplatsen i Everöd lever på marginalen. Med sina blott 35 000 resenärer överlever den på tio miljoner i bidrag från fyra kommuner i nordöstra Skåne där Kristianstad står för 90 procent.
Gilbert Tribo, Liberalernas toppnamn i Region Skåne, tror att både Kristianstad Airport och Malmö Airport i Sturup förlorar passagerare på skatten.
– Vår flygplats utanför Kristianstad är jätteviktig för näringslivet. Direkta kommunikationer till Stockholm är avgörande om företag vill utveckla och investera i vår del av Skåne. Det är inget alternativ att ta tåget till Stockholm, eftersom det tar alldeles för många timmar.

Gilbert Tribo menar att flygskatten slår väldigt blint och är inget incitament för att köra flygplanen på miljövänligare bränsle.
– Det är viktigt att minska flygbränslets miljöpåverkan, men det gör man inte genom att avveckla flygtrafiken. De regionala flygplatserna drabbas hårt, menar Gilbert Tribo.

Kritikerna sågar, liksom anhängarna hyllar Miljöpartiet som i regeringen drivit på för att en flygskatt ska införas av klimatskäl.
Det vanligaste argumentet är att flyget är skatebefriat till skillnad från andra transportslag, trots att det släpper ut stora mängder koldioxid som bidrar till uppvärmningen av klimatet.
Ett forskarlag på Chalmers i Göteborg har beräknat att klimatpåverkan från svenskarnas totala flygresande är nästan lika stor som klimatpåverkan från allt bilresande.
De föreslår ett paket av andra styrmedel för att minska flygresandet innan verkningsfulla globala styrmedel har slagit igenom. Svensk flygtransport står för några hundradelar av det totala koldioxidutsläppet över jorden.

* Klimatdeklaration för alla resor.
* Passagerarskatt, som ska dämpa flygresandet. Finns sedan 1994 i Storbritannien.
* Biobränsleavdrag.

Regionrådet Anders Åkesson (MP) tror inte att den ”blygsamma” flygskatten med 80 kronor på inrikesflyg påverkar flygplatserna i Skåne nämnvärt.
– Flyget är det transportslag som är farligast för miljön samtidigt som flyget inte betalar några miljöskatter för sina utsläpp. Det är inte rimligt. Vi måste ta ansvar för klimatet och det här är ett förslag i den riktningen.

Fler väljer skattebefriade flyg från Kastrup?
– Skatten motsvarar resan med Öresundståget till Kastrup.

×