Omöjligt flytta paviljongen hel

Hässleholm ”Med ovanstående argument som grund bedöms det som delvis olämpligt och delvis omöjligt att flytta paviljongen i sin helhet”.

Det skriver Ramboll AB i en ny statusbedömning som beställts av tekniska förvaltningen inför den planerade flytten av musikpaviljongen i Officersparken.

Rapporten konstaterar att det kommer att medföra risker både i arbetsmiljöhänseende och i färdigställt utförande att flytta de skadade delarna på paviljongen.
Hållfastheten på befintliga byggnadsdelar samt sammansättningen mellan byggnadsdelar kan inte säkerställas fullt ut inför en flytt, konstateras vidare i rapporten.
Den beställda rapporten, statusbedömningen, konstaterar vidare:
”Det bedöms som möjligt att försöka bevara och flytta de karakteristiska byggnadsdelarna som utgör takuppbyggnaden och dess upplag på de gjutna och välvda betongvalven som ligger som en krans runt hela paviljongen. Dock kan man inte med säkerhet säga att en flytt av dessa delar av byggnaden kommer att fungera i sin helhet. Om oförutsedda händelser uppträder i samband med flyttning kan det bli aktuellt med omfattande återställningsåtgärder även för dessa delar. Det bedöms även vara möjligt att flytta med de befintliga fönsterbågarna till den nya placeringen”.

För att paviljongen efter flytt ska vara teknisk säker och långsiktigt hållbar, menar rapporten att grunden (trappformad sockel, fundament, betongplatta etc) samt pelar-, väggstommar uppförs som nya byggnadsdelar på den tilltänkta nya placeringen, enligt skrivningen i den nya rapporten.
Efter detta kan det befintliga taket och dess betongvalv flyttas till den nytillverkasde stommen och förankras ihop, enligt utredarnas förslag.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×