Järnvägen prio för Fritzon

skåne Det finns starka skäl för att bygga ut E6 till fler filer, tycker regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

‑ Jag vet själv hur det är i rusningstid på motorvägen mellan Malmö och Helsingborg. Men det är godstrafiken som belastar E6. Därför är det viktigt att få över mer gods från väg till järnväg. Det är viktigt att vi prioriterar järnvägen.
Den stora frågan för Skåne är hur många miljarder av paketet på 622 miljarder till satsningar på järnvägar och vägar fram till år 2029, som landar i Skåne. Här står höghastighetsjärnväg, Skånebanan, HH-tunnel och vägsatsningar i fokus. Alliansen har backat om höghastighetståg. De blir för dyrt.
‑ Vi har givetvis ett intresse av att få så mycket som möjligt till Skåne, säger Henrik Fritzon.

Dagens fråga

Är du allergisk mot pollen?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×