Musikpaviljongen: Evert Storm, Peter Alf, Ronny Larsson
de gourét Litchfield Peter Alf visar arboristen hur det nya huset ska se ut.
Karlssons husbygge utmärkt med rep vid paviljogen
de gourét Litchfield mäter

Hot om ockupation av musikpaviljongen

Hässleholm – Från och med klockan 07.00 i morgon (läs måndag) finns vi på plats för att förhindra att paviljongen överhuvudtaget rörs.
Det förklarar Evert Storm, en av kämparna bakom bevarandet av musikpaviljongen, och Officersparken.

En sista chans? att visa politikerna i Hässleholm att den gamla musikpaviljongen inte ska flyttas, togs på söndagen. Då fanns arboristen de gourét Litchfield på plats för att berätta vad som händer med de gamla träden om ett nytt hyreshus byggs på platsen.
– Påståendena om att inga träd ska tas bort eller skadas, är inte sant, menar han och berättar hur trädens rötter ofelbart skadas när exempelvis tunga maskiner kör in i parken.

Med hjälp av en ritning markerade arboristen hur stort huset blir och var det är tänkt att det ska ligga. Alla kunde då bilda sin egen uppfattning om hur det skulle påverka träden i parken.
– Det finns heller inte tillräckligt med pengar avsatta för att bekosta nedmonteringen och uppförandet av paviljongen som tjänstemännen på tekniska kontoret hävdar, menar Peter Alf som tycker att tjänstemännen inte längre har någon trovärdighet.
Han hävdar också kommunen inte kan leva upp till beslutet som togs 2009, att ”flytta” paviljongen i sin helhet.
– Det går inte att flytta hela i ett stycke, och då handlar det om en nybyggnation, som man inte tagit något beslut om, menar han.
I förra veckan berättade tekniska kontoret att man tänker inleda arbetet med nedmonteringen av paviljongen. Men det är något som gruppen inte tänker låta ske.

Från tidig måndagsmorgon ska det finnas folk på plats för att hindra det företag som har fått i uppdrag att montera ner paviljongen.
– Vi kommer att finnas på plats, då kan de inte göra något, säger Evert Storm och befarar att kommunen kan tänkas kalla på polis för att få bort paviljongräddarna.
Stridsviljan är stor hos paviljongräddarna. En av dem, Ronny Larsson, menar att politikerna leker med sina egna intressen.
– Nu får det vara nog, säger han med skärpa och konstaterar att förtroendet för kommunens politiker hamnade lågt i senaste medborgarundersökningen och därför borde de stoppa paviljongflytten.
– Det är utmanande att fortsätta denna konfrontation med folkviljan, avslutar han och hoppas att frågan tar en annan vändning vid det sammanträde i tekniska nämndens arbetsutskott på tisdag som enligt honom åter ska ta upp frågan om paviljongflytten.
Ett 100-tals personer, däribland politiker, fanns på plats när arborist de gourét Litchfield berättade om trädens utsatthet om ett bygge inleds på platsen i Officersparken.

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×