Bygg nära kasernplanen. Då blir det ett nytt flerfamiljshus i området samtidigt som Officersparken lämnas orörd, lyder förslaget. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Varje dag byggarna inte kommer till paviljongen kostar uppemot 20 000 kronor. Arkivbild

Aktivister vill anmäla flytten till polisen

HÄSSLEHOLM Paviljongaktivisterna vill polisanmäla kommunens hantering av paviljongen för trolöshet mot huvudman.
Samtidigt kommer förslag på att bygga flerfamiljshuset närmare kasernplanen och låta paviljongen vara i fred.

– Klockan nio i dag står vi hos polisen för att anmäla kommunen, berättar Evert Storm.

Vad hoppas ni få ut av att polisanmäla?
– Att anmälan får kommunen att sätta stopp för det här, säger Evert Storm
Trolöshet mot huvudman är ett brott där i korthet någon missbrukar sin förtroendeställning och därigenom ekonomiskt (eller rättsligt) skadar uppdragsgivaren.

Trolösheten (svek, ungefär) som avses är att kommunen sålt en tomt för en miljon kronor samtidigt som man tar sig på att flytta paviljongen för uppskattningsvis 2,6 miljoner kronor.
– Huvudmannen, det är vi kommuninvånare, det är våra pengar som kommunen bollar med, säger Evert Storm som också fått information om att arbetena vid paviljongen inleds idag på eftermiddagen.
Medan rivningsstarten av paviljongen närmar sig kastas ändå nya tankar in i debatten.

Den här gången är det Arne Dahlström (KD) som via paviljongaktivisten Leif Henningsson fått upp ögonen för annan mark på området.
Marken ligger helt nära Officersparken, i ett område alldeles intill kasernplanen intill Löjtnant Granlunds väg. Idag är det parkering på platsen.
– Det hade löst en massa problem för alla parter, men först måste vi så klart utreda vem som äger marken och om den går att köpa loss resonerar Arne Dahlström som tycker att kommunen sitter i en tråkig sits när det gäller paviljonghistorien.

Arne Dahlström säger att han talat med en del kommunala tjänstemän om saken för att se om det är en framkomlig väg för att komma vidare.
Arne Dahlström är ledamot av tekniska nämnden och lade ner sin röst när beslutet att påbörja arbetena med att riva/flytta paviljongen togs av tekniska nämnden den 28 december.
Inte för att han är emot själva flytten, utan för att han är kritiskt kostnaderna för kommunen.
– Jag tycker det blir alldeles för dyrt, förklarar han sin nedlagda röst.
Flytten och bygget av paviljongen är budgeterat till 2,6 miljoner kronor.
Beslutet är överklagat. De klagande hävdar att beslutet strider mot detaljplanen som säger att paviljongen ska flyttas, inte till stora delar byggas ny eftersom endast delar av byggnaden går att flytta.

Dessutom anser de att kommunen genom affären subventionerar en privat företagare.
Eftersom de säljer tomten för en miljon kronor samtidigt som kommunen bekostar flyttningen som kostar 2,6 miljoner kronor. (Kan eventuellt bli dyrare)
Kommunen har på sig till i dag att svara på överklagandet till förvaltningsrätten.
De klagande, Peter Alf, Leif Henningsson och Evert Storm har dessutom begärt verkställighetsförbud av beslutet att inleda flytten.

Läs mer:

Läs allt om turerna kring paviljongen

Dagens fråga

Källsorterar du noggrant hemma?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×