Konsultnotan: 1 232 816 kr

Osby Efter ett anonymt tips begärde Konkurrensverket in en redogörelse för hur det gått till när kommunen direktupphandlat en konsult som ny fastighetsstrateg.
Myndigheten har nu beslutat att lägga ner utredningen – dock utan att först undersöka om Osby kommun har brutit mot lagen.
Nu kan tidningen avslöja att tjänsten kostat kommunen över en miljon kronor.

Det var i mitten av november som konkurrensverket beslutade sig för att granska Osby kommuns anställning av den då tillförordnad fastighetsstrategen. En tjänst som direktupphandlades av brådskande skäl, men som sedan förlängts till att pågå i snart ett år.

Henrik Norinder, universitetsadjunkt vid juridiska institutionen i Lund, förklarade då för tidningen att orsaken till varför man förlängt kontraktet är avgörande för om upphandlingen bryter mot lagen eller inte.
– Det man kan tänka sig är att man tror att en sjukskrivning ska övergå men att det inte funkar och att man då förlänger med konsulten istället. Det ligger ju delvis utanför myndighetens kontroll, men det ligger ju också i gråzonen där man kan säga att kommunen har olika sätt som de kan ansvara för detta.

Den 9 december skickade kommunen, genom kommunchef Petra Gummeson, kanslichef Benny Nilsson och upphandlingsansvarig Daniel Oredsson, sitt tre sidor långa svar till Konkurrensverket.
Kommunens förklaring till varför den provisoriska lösningen med fastighetsstrategen blivit långvarig har sin början redan 2013, då tjänsten infördes.

Ordinarie fastighetsstrateg hann dock bara sitta på sin nya tjänst i lite mer än ett år innan han blev sjukskriven, och under några månader i årsskiftet 2015/2016 utfördes därför fastighetsstrategens arbetsuppgifter av andra tjänstemän, till exempel kommunchefen.
“Det stora flertalet arbetsuppgifter blev dock, av naturliga skäl, inte utförda utan samlades på hög”, skriver de.
Sjukskrivningen förlängdes och i samband med att kommunen stod inför ett antal större fastighetsprojekt behövdes tjänsten tillsättas. Något som kommunen själva menar inte var orsakat av bristande planering från deras sida.
I det ursprungliga kontraktet med konsultfirman skulle den nya fastighetsstrategen arbeta under veckorna 7 till 19. Ett kontrakt som sedan förlängdes till att pågå till och med vecka 24.

Därefter, med start den 18 februari, påbörjade kommunen en rekryteringsprocess för att hitta en ny, permanent, fastighetsstrateg.
Ett jobb som 14 sökte, men bara två bedömdes ha rätt erfarenheter och kompetenser för. Efter intervjuer kom de dock fram till att ingen höll måttet.
Då försökte kommunen istället själva söka upp aktuella personer för tjänsten, och fyra stycken identifierades. I slutändan tyckte inte heller kommunen att dessa hade vad som krävdes.
“Osby kommuns rekryteringsförsök under första halvåret 2016 var således tämligen omfattande, men tyvärr resultatlösa”, skriver kommunen.

Den 1 juni stod det klart att den ordinarie fastighetsstrategen skulle förlänga sin sjukskrivning på nytt. Något som återigen tog Osby kommun på sängen.
“Ett fortsatt behov av en person till tjänsten som fastighetsstrateg uppstod således plötsligt och helt utanför Osby kommuns kontroll”, står det i skrivelsen.
Avtalet med konsulten förlängdes då återigen, nu året ut. Återigen påpekar kommunen att händelserna var “helt utanför Osby kommuns kontroll och möjlighet att förutse”.
Kommunen avslutar skrivelsen med att konstatera att man till sist lyckats hitta en person med rätt kvalifikationer och som redan under december månad tillträtt som fastighetsstrateg.

Tidningen har begärt ut samtliga fakturor som Osby kommun har betalat ut till konsultföretaget, Workpoint Sweden AB, under 2016.
Totalt rör det sig om betalningar på 1 232 816 kronor, inklusive moms. Av denna summa kommer dock 120 000 kronor betalas av Osbybostäder.

I dagarna meddelade konkurrensverket att de skriver av ärendet.
De skriver att det inte längre finns grund i deras prioriteringspolicy att fortsätta utredningen. Beslutet innebär dock inte att Konkurrensverket tagit ställning till om Osby kommuns agerande bryter mot upphandlingslagstiftnignen eller inte.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×