Högskolan i Kristianstad ska i samarbete med Arbetsförmedlingen hjälpa nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Foto: Arkivbild
Pisa-resultatet visar att kvaliten på lärarutbildningen måste höjas, menar Christer Nylander.

”Ämneslärare inget för små högskolor”

Kristianstad Koncentrera ämneslärarutbildningarna till sex av landets stora universitet. Mindre högskolor som Kristianstad och Malmö har inte samma kritiska massa för att ge lärarstudenterna den bästa utbildningen.

Det är Liberalernas nyckel för att fler studenter kan och vill bli behöriga och kompetenta i kärnämnena som de ska undervisa i på grundskolans högstadium och i gymnasiet.
– Syftet är att vända resultaten i den svenska skolan, kommenterar kristianstadsbon Christer Nylander, gruppledare för Liberalerna i riksdagen och vice ordförande i utbildningsutskottet.
Förslaget finns med i partiets budgetförslag.

Om förslaget realiseras förlorar 30 högskolor i landet rätten till att utbilda lärarstudenterna i ämnen som bland annat matematik, kemi, biologi, fysik och historia.
Liberalerna trycker att lärarutbildningen är så viktig att den inte kan utgöra en del i en regional arbetsmarknadspolitik med små högskolor, utan samma bredd och forskning som de stora universiteten besitter.
– OECD konstaterar att ämneslärarutbildningar är bäst att ha på de stora universiteten, förklarar Christer Nylander.
Förslaget, som inte har någon uppbackning av övriga partier i riksdagen, innebär inte att lärarutbildningarna måste försvinna från Högskolan Kristianstad och i Malmö.
– Gymnasielärarna läser ofta en masterutbildning och kompletterar den med ämnen på till exempel Lunds universitet. Pedagogikutbildningen ska finnas kvar på högskolorna medan studenterna läser sina ämnen på ett universitet, kommenterar Christer Nylander.

Förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningarna med inriktning på låg- och mellanstadiet och fritidshem, berörs inte av det liberala förslaget.
Däremot förlorar Högskolan Kristianstad cirka 20 miljoner i anslag och Malmö högskola skulle få nästan 40 miljoner i mindre anslag.
Lärarutbildningar på både grund– och avancerad nivå skulle beröras av förslaget.

Socialdemokraterna sågar förslaget rakt av.
– Ska vi lyckas att vända resultaten i den svenska skolan behövs lärarutbildningar i hela landet, inte bara i våra storstäder, hävdar riksdagsledamoten Lena Emilsson (S) i utbildningsutskottet.
Att lägga ner ämneslärarutbildningen i Kristianstad och Malmö skulle förvärrar lärarbrister ytterligare, inte minst för Skåne, betonar hon.
S-MP-regeringen lovar att skapa 10 000 nya utbildningsplatser för lärare och förskollärare fram till 2021.
– Vi vill möta lärarbristen med stärkt kvalitet på lärarutbildningarna.

Dagens fråga

Spelar du på tips och trav regelbundet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×