En elev kände sig kränkt efter att ha vägrat sitta ner på sin plats och då blivit utvisad ur klassrummet. Foto: TT BILD

Lärarvikarie tog ut elev – tvingas bort

STOBY En lärarvikarie får inte fortsätta sedan han tagit en elev i armen och lett ut vederbörande ur klassrummet.

Lärarvikarien på Stoby skola bad upprepade gånger eleven att sitta ner på sin plats och vänta på sin tur. Det gjorde inte eleven. Istället fortsatte eleven att följa efter läraren i klassrummet.
Till slut bad läraren eleven att gå ut. Eleven svarade nej, varpå läraren tog eleven i armen och ledde ut den ur klassrummet.
Nu blev eleven mycket upprörd, kände sig förödmjukad inför klassen och låste in sig på toaletten och vägrade komma ut.

Rektorn Camilla Zander anser att lärarvikarien gjorde fel. Istället för att själv ta tag i eleven skulle han ha hämtat en annan vuxen som kände eleverna bättre, menar hon.
– När man är vikarie och inte har en relation till eleverna ska man hellre hämta hjälp av ordinarie personal när något händer, säger hon.
Lärarvikarien anses nu inte längre lämplig att jobba kvar.
– Mitt beslut blev att med tanke på att relationen mellan eleverna och vikarien inte var så bra kommer Stoby skola inte att använda honom mer.

Debatten har varit kraftig kring vad lärare får och inte får göra med elever som stör undervisningen.

Var går gränsen för att läraren får ta tag i en elev?

Min bedömning är att om det uppstår en hotfull situation där någons säkerhet riskeras måste naturligtvis den vuxne göra en bedömning och vidta de åtgärder som krävs. Men när det inte alls handlar om sådana saker, och den vuxne dessutom inte alls känner eleverna, tycker jag att man ska agera mer försiktigt. Relationerna mellan barn och vuxna är så otroligt viktiga. Det var aldrig något våld här och ingen var utsatt för någon hotfull situation.

Ska det inte bli någon konsekvens om någon stör?
– Om det är ordinarie personal så fine, men om det är en vikarie och en tillsägelse inte räcker är det bra om man hämtar en annan.

Får man ta tag i elever?
– Ja, det får man ju egentligen om situationen kräver det. Man kan ta ut de andra eleverna ur klassrummet, eller för skydda de andra eleverna agera på olika sätt. Men oftast behövs det inte. Det brukar räcka med en tillsägelse och skulle det upprepa sig kommer man till mig och vi från skolan tar kontakt med vårdnadshavare.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×