Sammanslagning stärker spannmålshandeln

STARKARE Knislingeortens Lagerhusförening går ihop med Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF).

Sammanslagningen mellan Knislinge och KLF med närmare 700 miljoner i omsättning skapar en starkare regional spannmålsaktör i södra Sverige för att ta upp konkurrensen med Swedish Agro, Lantmännen och Svenska Foder, skriver ATL.

×