Foto: Jessica Gow / TT

Åsikter går isär när det gäller kränkningar

Osby Skolinspektionen förelägger nu Osby kommun att senast den 31 mars vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

Skolinspektionen förelägger nu Osby kommun att senast den 31 mars vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

Det var i augusti i fjol som en anmälan från en förälder i Osby kommun inkom till Skolinspektionen.
Föräldern anmälde att det egna barnet varit utsatt för mobbning och kränkningar från andra elever på en av kommunens skolor.

Eleven som enligt uppgift ska ha viss problematik i skolan ska enligt föräldern inte heller ha fått sitt behov av anpassat material helt tillgodosett.
Eleven ska enligt anmälan ha blivit utsatt för verbala kränkningar, ha blivit skrattad åt och inte fått varit med och leka.

Eleven ska även ha blivit tvingad att äta upp skolmat och blivit utskälld av personal när hen gick från matsalen.
Enligt pedagogerna på skolan har det inte funnits någon risk att eleven inte ska uppnå målen och någon ytterligare utredning har inte anmälts till rektorn. Eleven har dessutom fått en del anpassat material.
Skolinspektionen bedömer att anpassningar vad gäller eleven har vidtagits och att skolan inte brustit när det gäller stödinsatser.
När det gäller kränkningar uppger personalen vid skolan att man inte uppfattat några återkommande kränkningar.

Av flera anmälda kränkningar medger skolan att ett av fallen bedömdes som kränkande behandling och att händelsen utreddes. Samtal med eleven genomfördes, arbetslaget informerades och rastpedagoger var extra uppmärksamma.
Från skolans håll uppger man även att man där uppfattar eleven som både glad och att eleven har kompisar samt leker och utvecklas kunskapsmässigt väl.
Skolinspektionen menar däremot att eleven utsatts för återkommande verbala kränkningar.
Man anser också att den utredning som har redovisats är begränsad och att den aktuella eleven inte fått komma till tals. Skolan har då inte heller pratat med andra inblandade elever.
Skolinspektionen är även kritisk mot att några händelser anmäldes till huvudmannen först när anmälan till Skolinspektionen dök upp.

Skolinspektionen förelägger nu Osby kommun att senast den 31 mars vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

Dagens fråga

Är årets upplaga av Växjö Sveriges bästa hockeylag genom tiderna?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×