Majoriteten rökare lyckas sluta på CSK

skåne Det är svårt att få inbitna rökare att fimpa för gott.
Men på Centralsjukhuset i Kristianstad lyckas faktiskt majoriteten sluta.

Att sluta röka efter en hjärtinfarkt är livsviktigt.
Den som inte slutar röka efter en hjärtinfarkt löper dubbelt så stor risk att dö jämfört med den som är rökfri en månad efter infarkten.
Trots att det är känt sedan mycket länge och tydlig statistik från kvalitetsregistret Swedeheart är det ändå svårt att får personer som har drabbats av hjärtinfarkt att slänga cigaretterna för gott.
På Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) märks det till skillnad från på många andra håll i landet en positiv trend, sett till antalet rökande infarktpatienter som slutat röka.

På CSK lyckas över 70 procent av patienterna som drabbats av infarkt att sluta röka inom ett år.
Sett till landet som helhet är det i genomsnitt drygt hälften av rökarna som slutar inom ett år efter en infarkt.
– Jag kan inte svara på vad vi gör som de andra inte gör. Det är glädjande att det arbete vi gör för att få patienter till att sluta röka ger resultat, säger Helene Holmer, som är biträdande verksamhetschef för medicinkliniken i Kristianstad, i ett pressmeddelande.

En av åtgärderna för att få rökare att fimpa, efter en infarkt är rådgivande samtal, vilket är en del som har undersökts i rapporten.
‑ Vi pratar mycket med patienterna som drabbats av hjärtinfarkt om riskfaktorer och då är rökning en oerhört stor risk. Att prata är en viktig del i att sluta röka och att prata om varför patienten kan ha drabbats av en infarkt leder ofta till motivation till förändring, berättar Helene Holmer.

På Centralsjukhuset minskar antalet rådgivande samtal, men det resultatet handlar i själva verket mer om att samtalen inte alltid registreras.
– Registreringen minskar, men det betyder inte att vi inte ger råd till varje patient. Det handlar snarare om att vi ser det som en självklarhet och därmed missar att registrera samtalet som ett rådgivande samtal, förklarar Helene Holmer.

Vill man få råd och stöd att sluta finns det hjälp att söka hos Sluta-Röka-Linjen 020- 84 00 00, eller gå in på Slutarokalinjen.se. Man kan också vända sig till 1177, Vårdguidens interaktiva tjänst ”Rökfri. Den är gratis och finns på webben och som app till mobiltelefonen.

Dagens fråga

Ska du fira midsommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×