Johan Forssblad från Regito tog vattenprover på gulfärgningen i Finjasjön, vilket bekräftade farhågorna. Foto: Heléne Annadotter
Under isen syns den gulbruna sörjan.Foto: Johan Forssblad

Bakterier breder ut sig i Finjasjön

HÄSSLEHOLM Gulfärgningen från förra året är tillbaka i Finjasjön och tack vare snabb provtagning vet man nu att det rör sig om bakterier i form av så kallad smutsvattensvamp.
Kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson är bekymrad och länsstyrelsen djupt oroad.

– Vi måste ta en rejäl diskussion om huruvida reningsverkets utsläppspunkt är den rätta, säger Sven-Inge Svensson, som direkt kopplar bakterierna till reningsverkets utsläpp av avloppsvatten.

Det gulbruna ”fluffet” som smutsvattensvampen utgör breder ut sig över en betydande del av Finjasjön: från Maglekärrsbäcken mittemot reningsverket till Björkvikens badplats i söder och båtplatsen i Sjörröd i nordost. Enligt uppgift ska det ha spridit sig ända bort till det gamla tegelbruket. Överlägset mest finns det dock vid Maglekärrsbäckens utlopp.
Efter att ha tagit del av analysföretaget Regitos rapport är Sven-Inge Svensson tämligen säker på sin sak: det är utsläpp från Hässleholms Vatten som orsakat situationen.
– Det är ändå koncentrerat till området kring Maglekärrsbäckens utlopp. Här finns också ett samband med att Regito slog larm någon vecka innan efter att de sett höga fosfor- och kvävehalter i Maglekärrsbäcken, säger han.

Svensson tog omgående kontakt med Per-Åke Nilsson på Hässleholms vatten.
– De hade haft skumning i biosteget i december och januari som gjorde att de fick minska slamhalten och då försämrades kväve och ammoniumreningen. Det är rättså tydligt att här finns ett samband.
Liselotte Stålhandske, som tagit över som vd efter Henrik Brink, ska dock ha påpekat att bolaget följer sitt tillstånd för utsläpp.
Sven-Inge Svensson börjar bli tveksam till om det räcker att hålla sig inom tillståndet:
– Det man ska fokusera på är väl vilken effekt utsläppen har på sjön. Förmodligen är det här samma fenomen som för ett år sedan när det syntes ett gult stråk i sjön.

Inget svar finns ännu på om bakterierna är skadliga för bottenfauna eller badande personer.
– Jag tror ju och hoppas att detta inte kommer att bre ut sig vid Björkviken, utan förhoppningsvis kommer vi till rätta med det, säger Sven-Inge Svensson.

Hur allvarligt är det?
– Smutsvattensvampen kommer förhoppningsvis att försvinna innan det blir badsäsong, men den visar ändå att vi har ett problem. Vilket är bra att det tydliggörs på sätt och vis. Förekomsten nu visar verkligen att det kommer ut så pass mycket näringsämnen att de här bakterierna kan växa till.

Miljökontoret kommer nu att ställa krav på Hässleholms Vatten att utreda förekomsten av smutsvattensvamp och även se över möjligheten att ta i bruk den gamla tuben, som tidigare ledde avloppsvattnet ut till sjöns djuphåla.
– Vi måste diskutera hur vi kan få en annan utsläppspunkt och vilken effekt det får, inom ramen för nuvarande tillstånd.
– Magle våtmark är bra på sommaren men på vintern har den inte så stor effekt, då fungerar ammoniumreningen sämre. Och mycket vatten från Maglekärr och Sötekärr stannar kvar eller går in mot Sjörrödsviken och stannar där. Det hade varit bra att få en större spridning, menar Svensson.

Även Länsstyrelsen är inkopplad. Där går man ett steg längre än Hässleholms kommun och menar att det är läge att ompröva Hässleholms Vattens tillstånd för verksamheten.
– Vi kan hamna där till slut men jag anser inte att vi är där än, kommenterar Sven-Inge Svensson.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×