Barn hemskickat trots risk för våld

kristianstad På grund av misstänkt våld i hemmet skulle socialtjänsten i Kristianstad omedelbart omhänderta ett barn och föra det till hemlig ort. Men enligt en lex Sarah-anmälan fullföljdes inte insatsen och barnet fick återvända hem.

Först nästa dag genomfördes omhändertagandet.
Nu har myndigheten beslutat att fortbilda handläggarna på avdelningen. Socialtjänsten fattade beslut om att barnet skulle omhändertas omedelbart och att vistelseorten inte fick röjas för barnet, eftersom det riskerade att utsättas för våld i hemmet.
Men omhändertagandet genomfördes inte och barnet fick åka hem till sina föräldrar. Först nästa dag togs barnet omhand.
Det betraktas som ett mycket allvarligtmissförhållande.

Dagens fråga

Tvättar du bilen på gatan?

  • Nej (77%, 376 Röster)
  • Ja (23%, 115 Röster)

Antal röster: 491

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar