Nya tankar om ett nytt badhus

HÄSSLEHOLM Frågan om nytt badhus engagerar. Nu föreslår Bjarne Öhrling vid kommunens tillväxtavdelning ett bad vid Hässleholmsgården.

Badhuset är på nytt en högaktuell fråga, efter att Norra Skåne redogjort för en lång rad tänkta alternativ till placering, i fall det blir för dyrt att bygga vid nuvarande badhus.
(Marken där är förorenad och kostnaderna för att sanera är osäkra.)

I den lokaliseringsutredning som gjorts nämns en rad alternativ.
Dock finns inte Hässleholmsgården med. Däremot finns alternativ kring brandstationen med i utredningen.
Men Bjarne Öhrling föreslår alltså bad vid Hässleholmsgården.
-Då det är möjligt bygga ett inomhusbad med bästa möjliga attraktiva utemiljö. Här finns plats utan att inkräkta på ursprungsmiljön.
Detta är en plats som bör undersökas när det gäller placering av nytt badhus, om Qpoolen alternativet inte fungerar. Detta är en plats vid Hässleholmsgården som kan bli mycket attraktiv och öka Hässleholms attraktionsvärde, skriver Bjarne Öhrling som är projektledare vid kommunens tillväxtavdelning, i en skrivelse till kommunledningskontoret.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×