Nästan hälften av vårdcentralerna i Skåne drivs av privata företag. Sex av tio vårdanställda i primärvården jobbar i dessa företag. Foto. TT

Privata vårdcentraler får högsta betygen

Skåne Patienterna rankar ännu en gång de privata vårdcentralerna högst i både Skåne och Sverige. Det visar en ny enkätundersökning om primärvården 2016, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar.

74 av de 100 bästa vårdcentralerna i landet är privata. Här vinner Praktikertjänst med 14 av de 100 bästa enheterna.
Skåne är Praktikertjänst vassaste region med åtta av 100 i topp. Här återfinns Åstorps Familjecentral på första plats följt av Östra läkargruppen i Kristianstad på femte plats.
Övriga privata vårdföretag intar de flesta placeringarna på 100-listan i Skåne.
De privata vårdcentralerna får i snitt bättre betyg av sina patienter än offentliga i alla undersökta parametrar: emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, helhetsintryck, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

– Detta är egentligen ingen nyhet. Det är samma resultat år efter år. Det handlar om att våra verksamhetsansvariga har stor frihet att utforma verksamheten på sin vårdcentral, som är bra för deras patienter och personal. de har stort mandat att styra, som lockar läkare att arbeta i vår verksamhet. Drivkraften är inte att tjäna pengar, för det gör man inte. Vi tjänar runt fem procent. Vi har en idé om att driva primärvård, förklarar Göran Modin, chef för affärsområde hälso- och sjukvård på Praktikertjänst.

I Region Skåne gick 82 av 88 offentliga vårdcentraler back i fjor.
– Vi har bara fyra procent hyrläkare på våra vårdcentraler. De offentliga ligger på i snitt 23 procent, säger Göran Modin.
Han vill helst inte resonera kring Välfärdsutredningens förslag om begränsat vinstuttag för privata välfärdsföretag.
– Den bygger på två myter. Dels att kvalitet och lönsamhet står i konflikt. Det är tvärtom. Dels att pengar som går till privata företag dränerar skattesystemet. De privata vårdföretagen spar de facto pengar.
Göran Modin avfärdar påståenden om att privatföretagen bara bedriver verksamheter i områden med friskare och bättre ekonomiskt bemedlade.
– Det är inte sant, eftersom alla landsting tar hänsyn till sjukdomsbild och de socioekonomi i sina ersättningar. Vi har vårdföretag i områden med fler sjuka och fattigare också.

I Skåne är journalsystemet för de privata vårdföretagen sämre än i offentlig vård, eftersom Region Skåne är innanför regionens system som är stabilare, enligt Göran Modin.
– Det är otroligt svårt att få gehör för det.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×