Räddningstjänsten kör ut mer

ÖSTRA GÖINGE

Under 2016 gjorde räddningstjänsten i Östra Göinge kommun 249 utryckningar vilket var 48 stycken fler än året innan och det är en fördubbling jämfört med hur det såg ut år 2010.
Den stora ökningen beror till allra största delen på utryckningar till trafikolyckor som under 2016 var 20 stycken fler (70 stycken) jämfört med 2015. Även antalet utryckningar till brand i byggnad ökade något, från 13 stycken till 19.
Att antalet utryckningar till trafikolyckor ökat så mycket finns det olika faktorer som kan spela in menar räddningstjänsten. Dels kan det bero på väder och väglag, men också att trafiktätheten har ökat för varje år som går. Däremot kan räddningstjänsten inte peka på någon speciell vägsträcka som varit speciellt olycksdrabbad.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×