Operationsroboten på CSK skjuts på framtiden.

Robot på CSK om några år

Skåne Det blir ingen operationsrobot på Centralsjukhuset i Kristianstad de kommande åren.

Det beslutade sjukvårdsnämnd Kryh i ett yttrande till hälso- och sjukvårdsnämnden på fredagen.
Alliansen och SD ville återremittera ärendet och yrkade på att roboten ska till CSK redan 2018.
Den är med i investeringsplanen för 2019.

I regionens utredning om den samlade robotkirurgin är slutsatsen att Region Skåne har tillräcklig kapacitet i nuläget vis Sus i Lund/Malmö.
Kirurgerna på CSK får skaffa sig erfarenhet av roborkirurgin på Sus.
‑ Efter att ha lyssnat på utredarna så är jag ännu mera styrkt i att kirugin är av den storleken att den inte motiveras vid mer än två centra i dag, säger maria Nyman Stjärnskog (S) ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm).

‑ Alliansen anser , att representanter från berörd profession nu bör ges ett tydligt uppdrag att tillsammans över förvaltningsgränserna titta på bästa tänkbara organisering av till exempel prostatacancervården och återkomma med detta så snart som möjligt. Representation från samtliga sjukvårdsförvaltningar, och en lyhördhet mot patientföreningarna, är här helt avgörande för att säkra patientperspektivet och balansen när den skånska vården utvecklas. Utifrån resultatet av ett sådant samarbete och en sådan översyn kan sedan robotkirurgins placeringar i Skåne bestämmas, och här ska Kristianstad seriöst övervägas, säger Per Einarsson (KD) andre vice ordförande i nämnden.

Alliansen står enig bakom yttrandet och vill säkerställa att patienter med misstankar om ev prostatacancer bemöts på ett professionellt och likvärdigt sätt oberoende var i Skåne man bor. Förslaget om att inrätta ett diagnostiskt center för prostatapatienter i Skåne är ett bra förslag, anser alliansen.

Dagens fråga

Tror du Sverige går vidare från gruppspelet i fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×