Barn som spelar dataspel pŒ Gamecity. HŠssleholm.

Skolelever sover för lite

HÄSSLEHOLM Nationellt sett får ungdomar för lite sömn och Hässleholms ungdomar utgör inget undantag.
Folkhälsoenkäten som gjordes våren 2016 visar att både flickor och pojkar på högstadiet och gymnasiet får för få timmars sömn.

I gymnasiets årskurs 2 är det 44 procent av flickorna och 43 procent av pojkarna som sover mindre än sju timmar per natt på vardagarna. Sömnbehovet, enligt forskning, i tonåren är för de flesta mellan nio och tio timmar.

När det gäller högstadiet är det 12 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna som sover mindre än sju timmar per natt på vardagarna.
För årskurs 9 är andelarna 31 procent för flickorna och 28 för pojkarna.
I enkäten framgår det att sömnen, när det gäller pojkarna, ersätts av dataspel eller konsolspel med minst tre timmar varje vardag.
Det är folkhälsostrategen Vidar Albinsson, som har sammanställt enkäten och han är oroad över utvecklingen.

Vad kan detta få för konsekvenser?
– För lite sömn kan till exempel vara orsak till att 17 procent av flickorna och sex procent av pojkarna i årskurs 6 känt sig nere en gång per vecka det senaste halvåret. Motsvarande siffror för årskurs 9 är 37 procent för flickorna och nio procent för pojkarna.
– I gymnasiets årskurs 2 har siffran fördubblats för pojkarna och ökat till 34 procent för flickorna.

Vad kan man göra åt det?
– Fysisk aktivitet är en friskfaktor där behovet är minst 60 minuter per dag. På vissa, men alltför få skolor, har de i dag schemalagd pulshöjande aktiviteter varje skoldag. Fysisk aktivitet gör det både lättare att somna och också få en god sömn.
– En pulshöjande aktivitet motsvarande cirka 75 procent av maxpuls ger bättre koncentration och sömn.

Finns det något mer man kan göra?
– Att medvetandegöra problemen. Diskutera och informera om vilka konsekvenser det kan få om man sover för lite. Och då tror jag inte det handlar om att informera om vilka konsekvenser det får om sådär en tjugo år. Det ligger alldeles för långt fram i tiden. Det är konsekvenser på kort sikt som man kan ta till sig. Och det finns en hel del sådana.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×