Krinova kan nu öka stödet till innovatörer. Foto: Bravissimo

Miljoner ska ge jobb i matföretag

TILLSKOTT Med små medel bidrar Krinova till att det skapas hundra jobb om året inom livsmedelsföretag i Skåne.

När Kristianstad kommun nu satsar tre miljoner kronor för att stärka Krinovas utvecklingsstöd, så höjs målsättningen.
I dag har Krinovas profilområde ”mat” en miljon kronor om året att använda till start- och innovationsstöd åt livsmedelsföretag i Skåne. Att inkubatorn nu får ett stöd på tre miljoner kronor från Kristianstad kommun innebär att man kan höja målsättningen väsentligt, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.
– Det ger oss arbetsro och betyder att vi kan växla upp med affärsrådgivning och stöd till kommunikation.
I förlängningen innebär stöd till nystartade eller unga företag inom livsmedelssektorn att jobb kan skapas.
Ägaren Kristianstads kommun (och Region Skåne) för Krinovas basfinansiering.
Pierre Månsson (L), kommunstyrelsens ordförande, anser att man redan i dag får mycket för pengarna som satsas i Krinova.
Han anser att det är viktigt för såväl Kristianstad som nordöstra Skåne att rollen som livsmedelsregion fortsätter att stärkas.
Pengarna är reserverade i bokslutet och tas från statliga pengar, som Kristianstad kommun tilldelats under hösten. Det påverkar därmed inte den vanliga driften, betonar Pierre Månsson (L).
– Vi funderade på var pengarna skulle göra störst nytta. Då ville vi stötta näringslivet.

×