Vallhundarna Fiffi och Storm hjälper till på gården. Annika och Mikael arbetar med uppfödning av får, ekologiska ägg, gårdsbutik och har eget slakteri plus många nya planer. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Annika Pettersson i Gräsljunga har hållit på med får i 30 år. Hon och Mikael har ständigt nya idéer på hur man kan utveckla verksamheten. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
De vackra fårskinnen har en ökande efterfrågan. För dem som föder upp pälsdjur är det viktigt med storleken på locken, glans, färg och hårkvalitet. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Gotlandsfåren på Gräsljunga gård utanför Visseltofta går i väntans tider. Enligt den scanning som gjorts beräknas de 110 tackorna få 245 lamm, det är mer än två lamm per tacka. – Vi får räkna med att några dör, men 245 lamm är en bra utdelning, säger Annika Pettersson, som tillsammans med sin man Mikael driver gården. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Fåren ska vara trevliga att arbeta med, det gäller att hitta en ras som passar en. Annika och Mikael tycker om gotlandsfår för de är nyfikna, vakna och sociala. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Gräsljungas lamadjur är en vaken typ, alltid med öronen på skaft. Den varnar flocken för faror och går sommartid ute bland fåren på bete. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Det finns fler och fler användningsområden för ull. I andra länder används fårull till husisolering och som stoppning i madrasser. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Tvättad och spunnen ull går att köpa i gårdsbutiken. Annika har även introducerat en slags tvinnad ull, som man förslagsvis kan väva ullmattor av. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON
Annika Pettersson är noga med att fårskinnen ska vara vackra och ha en fin lock. Här hänger hon upp skinnen i gårdsbutiken i Gräsljunga tillsammans med maken Mikael. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON

Del 2 – Hemma hos Annika och Mikael

PÄLSFÅR Se Jörgen Johanssons bildspel från Gräsljunga Gård utanför Osby.

FAKTA ELITLAMM
Elitlamm Avel är det svenska officiella avels- och härstamningsregistret. Målet är att ge möjlighet för besättningarna att driva ett effektivt avelsarbete och ha kontroll över sina djur. (Tom 2008 heter detta Fårkontrollen.) Svenska Fåravelsförbundet (SF) är huvudman för Elitlamm Avel och inrapporteringen sker via programmen Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Avel Mini eller listrapportering.
Källa: skinnriket.se

FAKTA BLUP Best Linear Unbiased Prediction
En avelsvärderingsmetod där man använder alla kända bedömningsfakta som finns, inte bara individens egen bedömning utan även föräldrar, syskon och avkommors bedömningspoäng. Poängen har bearbetas matematiskt till ett avelsindex där alla individer kan jämföras med varandra oberoende av kön, bedömningsplats, land och ålder. BLUP är den idag absolut bästa avelsvärderingsmetod som finns och används för olika djurslag runt om i världen.
Källa: sifavel.se

 

– Ska man lyckas får man ligga i och vara på hugget.
Det säger Annika och Mikael Pettersson på Gräsljunga gård, som ligger utanför Osby, när vi träffas på gården en kulen dag.
För Annika är fåren en stor del av hennes liv. När hon och Mikael flyttade till Gräsljunga gård 1998 hade hon med sig en liten flock får. Besättningen utökades undan för undan och 2005 byggdes fårhuset. Idag kontrollerar de hela kedjan från foder, uppfödning, slakt och styckning. Allt kött och alla ullprodukter säljs i deras gårdsbutik. Det är bara klippning och skanning av de dräktiga tackorna som de inte gör själva. De är kravcertifierade och är anslutna till elitlamm.
Annika och Mikael har varit avelsintresserade hela tiden från start och det har gått bra för dem. De finns med på topplistor över baggar och ligger på sjätte plats över besättningar.
– Många tror att det är enkelt att ha får och att det är praktiskt att ha några får som ”klipper gräset”. Men då blir det som det blir, säger Annika, för att få fram en bra besättning krävs det mycket arbete.
Annika som jobbat med grisar, amkor och mjölkkor säger att fåren kräver nog mest.
När djuren klipps sparas ullen och Annika försöker hela tiden hitta på nya användningsområden att använda ullen till.
– Spinnerier är en bristvara, förklarar Annika, efterfrågan är större än vad spinnerierna klarar av, men fler och fler poppar upp. Vi skickar till Alpaka of Sweden i Löderup, men vi har också skickat till ett spinneri i Danmark på Fyn.
När ullen kommer tillbaka från spinneriet är ullen tvättad och spunnen och förpackad. I gårdsbutiken på Gräsljunga gård kan man köpa garn som är färdigt att sticka med, fårfällar, tovade mössor av fårull, skinnbitar och förberedd fårull som det går att väva mattor med.
Framtiden ser ljus ut för fårproduktionen. Efterfrågan på lammkött ökar och fler och fler inser värdet i att använda fårull till ytterkläder, täcken och koftor.

FAKTA ELITLAMM
Elitlamm Avel är det svenska officiella avels- och härstamningsregistret. Målet är att ge möjlighet för besättningarna att driva ett effektivt avelsarbete och ha kontroll över sina djur. (Tom 2008 heter detta Fårkontrollen.) Svenska Fåravelsförbundet (SF) är huvudman för Elitlamm Avel och inrapporteringen sker via programmen Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Avel Mini eller listrapportering.
Källa: skinnriket.se

FAKTA BLUP Best Linear Unbiased Prediction
En avelsvärderingsmetod där man använder alla kända bedömningsfakta som finns, inte bara individens egen bedömning utan även föräldrar, syskon och avkommors bedömningspoäng. Poängen har bearbetas matematiskt till ett avelsindex där alla individer kan jämföras med varandra oberoende av kön, bedömningsplats, land och ålder. BLUP är den idag absolut bästa avelsvärderingsmetod som finns och används för olika djurslag runt om i världen.
Källa: sifavel.se

 

×