Nytt företag etableras i Bjuv

NYSTART Den 7 mars kom nyheten att det nystartade livsmedelsbolaget Foodhills är på väg att etablera sig i Bjuv.

Företaget kommer att inrikta sig mot frysta livsmedel och ser bland annat infrysta proteiner som en tänkbar nisch, skriver ATL.
Målet med etableringen är att ta vara på de möjligheter som uppstår i samband med att Findus lägger ner sin produktion. Satsningen kan på sikt få stor betydelse för både jordbruket och den lokala arbetsmarknaden. Men hur många arbetstillfällen satsningen kan generera är fortfarande oklart.
Bakom det nybildade aktiebolaget står bland andra Magnihill AB som liksom Findus arbetar med frysta grönsaker och Bengt Persson, lantbrukare utanför Ängelholm och tidigare ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse

×