Bränsledepå för militärens hästar

Havremagasinet är 26 meter högt, 18 meter brett och 36 meter långt. Huset är använt precis som namnet säger, till förvaring av havre.

Huset stod färdigt 1919 och togs i bruk 1920.
Magasin av samma typ finns även i Östersund, Boden och Karlsborg.

Arbetsstyrkan i magasinet har skiftat genom åren från fem till 45 personer.
Den militära förrådsverksamheten upphörde 1986. Byggnaden ägs i dag av Hibab.
Från början var byggnaden just ett hus för lagring av havre, alla de militära hästarnas basföda.

Havre härifrån levererades till regementen i Skåne, Halland, Blekinge och Småland.
Efter avhästningen användes huset som mera allmänt militärt förråd fram till 1986.
Havren som lagrades levererades av bönderna som tippade den i källaren.
Därefter skruvades den upp till sjätte våningen med ett paternosterverk (rörligt transportband med skopor) och föll ned i bingar.
Sedan sjönk havren våning för våning efterhand som den torkade innan den slutligen kunde säckas och köras ut.

Bultar och spik till bygget är smidda på plats och timret är sågat här.
När Havremagsinet skulle byggas uppförde byggmästaren både smedja och sågverk på platsen.

Källa: Norra Skånes arkiv, Torsten Karlson.

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×