Helge å ska göras mer fiskevänlig. Dessutom planeras en ny vandringsled som ska knyta ihop Skåneledens norra och södra delar. Foto: Arkivbild

Vattenriket satsar på fiske och vandring

Kristianstad Med pengar från länsstyrelsen hoppas Vattenriket att kunna utveckla såväl fiskemöjligheterna som en ny vandringsled.
– Vi jobbar på olika sätt för att göra Vattenriket mer attraktivt, säger Åsa Pearce, informationsansvarig.

Två olika projekt i Vattenriket har fått ta emot så kallade LONA-bidrag (Den lokala naturvårdssatsningen) från länsstyrelsen.
Sammanlagt har Vattenriket tilldelats 380 000 kronor varav majoriteten, 340 000 kronor, går till att utveckla fiskemöjligheterna längs Helge å och biflöden. Exempel på åtgärder är bryggor, plattformar och nya stigar ner till vattnet, vilket ska utvecklas tillsammans med Nedre Helgeås fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening.
– Vi ska göra sportfisket mer tillgängligt framför allt i de stadsnära delarna av Helge å, i Torsebro och vid Kavröbro, säger Håkan Östberg, friluftstekniker på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Dessutom planeras ett antal aktiviteter att hållas inom ramen för projektet.
– Fiske är en väg ut i naturen, det är spännande och ger en adrenalinkick när det nappar. Det är en aktivitet som både barn och vuxna och tjejer och killar kan utöva, säger Håkan Östberg.

Resterande 40 000 kronor kommer att gå till en förstudie för att se över möjligheterna att utveckla en vandringsled i området. Förstudien ska i slutändan uppvisa förslag om eventuell leddragning och rastplatser samt hur vandringsleden ska skötas.
– Vandring ligger i tiden och en Vattenriketled blir ett sätt att knyta ihop flera av Vattenrikets besöksplatser, säger Håkan Östberg.

Dagens fråga

Är du allergisk mot pollen?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×