Agne Ingvardsson blir politisk vilde

Osby – Nu orkar jag inte mer. Jag hoppar av och blir politisk vilde.
Sverigedemokraternas första namn i Osby Agne Ingvardsson tar nu det slutgiltiga steget efter en skrivelse från partiets medlemsutskott.

Det har under en period rått en kraftigt infekterad stämning i Osby-Östra Göinges SD-förening. Medlemmar har frivilligt hoppat av och för en tid sedan blev Osbypolitikern Agne Ingvardsson föremål för ett uteslutningsärende.
– Jag har däremot inte fått veta orsaken, har han tidigare berättat.

I dagarna kom dock svaret genom ett brev från partiets medlemsutskott. En lång rad punkter beskriver hur Agne Ingvardsson uttalat sig i både kommunfullmäktige, i media och via insändarsidor utan att ha förankrat uttalandena med styrelse eller gruppledare.
I skrivelsen pratar man även om illojalt uppträdande och olämpligt agerande. Man nämner också att Agne Ingvardsson på fullmäktige ska ha röstat mot de beslut som tagits på gruppmötena.
Ordföranden i föreningen uppger även i skrivelsen att ”Agne Ingvardsson är en bromskloss och hindrar utvecklingen av vår förening, parti och grupp.”

Själv menar Agne Ingvardsson att upprinnelsen till hela konflikten är att han ifrågasätter olika saker och att han inte är en typisk ja-sägerare.
– Partiet är otroligt toppstyrt, menar han. Jag har helt enkelt blivit obekväm. Dessutom är det så att allt som man säger i kommunfullmäktige kanske inte alltid blir helt rätt, men jag tycker att det är bättre att säga något än att alltid vara tyst.
Agne Ingvardsson anser att det på lokal nivå handlar om en kompisstyrelse och att man endast försöker att bygga upp ett ”dreamteam”.
Agne Ingvardsson är en flitig insändarskribent något som inte fallit i god jord hos styrelse och gruppledare. Oavsett om insändarskribenten skriver under med partitillhöringhet, endast namn eller pseudonym krävs ett godkännande. Kontakter med press får endast ske via gruppledaren.
I skrivelsen från medlemsutskottet påpekas att om ”uppgifter kopplat till ärendet och medlemsutskottets arbete sprids via sociala forum eller media kommer medlemsutskottet att slå ner på detta”.
I nuläget bryr sig Agne Ingvardsson inte om det här, som han upplever det, hoten. Han inser att det inte kommer att fungera att stanna kvar i partiet.

Agne Ingvardsson är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott samt i vård- och omsorgsnämnden. Han var också första namn på listan vid föregående val.
– Jag kom faktiskt på fjärde plats när det gällde antalet personröster, berättar han.
Agne Ingvardsson uppger att han, trots att han lämnar partiet, inte kommer att lämna sina politiska uppdrag. I stället kommer han att fungera som politisk vilde mandatperioden ut.
Lennart Ekström, ordförande i Osby/Östra Göinges SD-förening har inte gått att nå för en kommentar.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×