Foto: TT/Arkiv

Planer för en större trygghet hos äldre

Osby Större påverkan av insatser, mer utevistelse samt bättre bemötande och information. Det är områden som ska minska både oro, ängslan, otrygghet och ensamhet hos äldre i kommunen.

Resultatet av förra årets brukarundersökning redovisades för vård- och omsorgsnämnden i början av året. Därefter sammanställdes handlingsplaner med punkter som ska göra tillvaron tryggare och bättre för de äldre. Dessa handlingsplaner kommer upp på vård- och omsorgsnämndens bord för beslut i nästa vecka.
Socialstyrelsen har även gjort en analys av brukarundersökningen och listar tre områden att fokusera på.
Dels handlar det om känslan av ängslan, oro och ångest och dels om känslan av ensamhet. Den tredje faktorn är upplevelsen av trygghet i hemmet.

När det gällde att känna att det är möjligt att påverka tiden när olika insatser utförs upplevde över hälften av dem som kände sig otrygga att de sällan eller aldrig kunde påverka när personalen kunde komma.
Bland dem som kände sig otrygga upplevde 68 procent att möjligheterna till utomhusvistelser var dåliga. Bland dem som kände sig trygga var siffran 22 procent.

Över hälften av dem som kände sig otrygga sa sig ha upplevt att personal agerat olämpligt mot dem. Siffran var även över hälften när de som kände sig otrygga betygssatte information om tillfälliga förändringar. Särskilt hög var denna siffra på särskilt boende där den nådde 74 procent.
En lång rad förbättringar är nu satta på pränt. Bland annat handlar det om genomförandeplaner inom tre veckor där exempelvis önskade besökstider kan diskuteras.

Andra exempel på punkter är bättre rutiner för hantering av tillfälliga förändringar, bättre kontinuitet av personal, bättre introduktion av vikarier samt individuella planer där de boendes önskemål bättra ska kunna bemötas.
När det gäller utevistelse är tanken att i större utsträckning använda sig av den så kallade Äldresatsningen. Här ska även utemiljön kunna förbättras och anhöriga involveras.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du plocka jordgubbar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×